Kontroll hos hundägare

När länsstyrelsen besökte hundägarna uppgav de att hunden var tio år gammal och haltade efter en operation. Läs mer på www.vt.se.