Hunden undviker otrevliga människor

Hunden undviker otrevliga människor

Var snäll mot andra! För din hund ser hur du beter dig och dömer ditt beteende. Forskning visar att både husdjur och apor visar en preferens för personer som hjälper andra.

Vill du att hundar ska gilla dig? Se då till att vara hjälpsam och trevlig mot dina medmänniskor när hundar finns i närheten. Japansk forskning visar nämligen att hundar och apor dömer människor efter deras beteenden mot andra. Forskningsresultaten visar att hundar noga bevakar hur människor beter sig mot varandra – och undviker människor som är otrevliga mot andra.

Apor valde bort ohjälpsamma

Forskarna vid Kyoto University började med att undersöka hur apor reagerade på olika mänskliga beteenden och genomförde ett test för att se om aporna föredrog vänliga och hjälpsamma människor som ställer upp för andra. Det visade sig att aporna valde bort människor som aktivt valde att inte ställa upp då en medmänniska behövde hjälp.

Hundar väljer hjälpsamma

Liknande försök gjordes med hundar och deras ägare. Hundägaren sattes i en situation där han/hon behövde hjälp. Två personer fanns tillgängliga, varav den ena gav den hjälp som hundägaren behövde och den andra personen vägrade tydligt och aktivt. När sedan dessa två personer erbjöd hunden godis, valde hunden oftare den hjälpsamma människan och valde bort eller ignorerade den ohjälpsamma. Däremot verkade hundarna inte bry sig om passivitet, det vill säga om människan bara lät bli att hjälpa till.

Slutsatsen som forskarna kom fram till är att hundar har förmågan att känna av människors inte särskilt positiva beteenden och ogillar eller misstror dem som uppenbart är otrevliga eller elaka mot deras ägare.

Källa New Scientist