Hundbett allt vanligare – kan bli en utmaning för vården
Foto: Getty Images.

Hundbett allt vanligare – kan bli en utmaning för vården

Att människor dödas av hundar i Sverige, har blivit vanligare framgår av forskning från Linnéuniversitetet. Det ökade antalet smuggelhundar ökar också risken för rabies, vilket kan bli en utmaning för vården

En ökande trend

Hundrelaterade dödsfall i Sverige är ovanliga, men i likhet med i övriga Europa visar de en ökande trend. Det skriver Sirkku Sarenbo, docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, och Helena Striwing, senior jurist vid Linnéuniversitetet, i en artikel i Läkartidningen.

Under perioden 1997–2021 avled 13 personer i Sverige av att ha blivit bitna eller angripna av hund. Nio av dödsfallen inträffade mellan 2015–2021.

I Europa så rapporterades 599 hundrelaterade dödsfall under åren 1995–2016. Antalet är dock en grov underskattning eftersom flera länder saknas i statistiken. Siffrorna visar på en ökning till 775 avlidna 2019, men i den statistiken saknas siffror från Frankrike för 2018 och 2019.

”Förändring i människans sätt att hålla och interagera med hundar samt en hög­re andel så kallade högriskraser i hundpopulationen kan vara en förklaring till att antalet hundrelaterade dödsfall har ökat”, uppger forskarna.

Fler söker vård

Statistik visar också hur vanligt det är att personer som blivit angripna eller bitna av en hund behöver sjukvård. Under åren 2008-2021 vårdades i Sverige totalt 49 575 patienter på sjukhus eller inom öppenvården. Hundbett kan även leda till infektionssjukdomar, i värsta fall rabies. Under pandemin och i samband med kriget i Ukraina har förekomsten av olagliga smuggelhundar ökat – något som ökar risken för smitta.

”Hälso- och sjukvården behöver förbereda sig för dessa utmaningar”, är slutorden från Sarenbo och Striwing i artikeln i Läkartidningen.

Källa: Läkartidningen