Försök till världsrekord i att ligga

Mia Karlström och Unka Wedin står bakom världsrekordförsöket, som innebär att över 628 hundar ska ligga kvar på sin plats, fem meter ifrån varandra i två minuter.

– Alla hundar som kan det här med platsliggning är välkomna att delta. Vi söker även sponsorer som vill ha sitt namn med, vi behöver täcka kostnaden för att ta över en kontrollant från Guinness World Records, säger Mia Karlström.

För att ha marginal hoppas arrangörerna på minst 650 hundar. Om en hund reser sig räknas den bort, men försöket kan ändå fortsätta. Föraren får prata med hunden under hela försöket, och det är tillåtet att delta med flera hundar.

Småland och Ölands kennelklubb har välkomnat världsrekordförsöket under deras tredagarsutställning på Elmia-mässan den 3 augusti. Försöket ska ske på ett avgränsat område med band eller staket.

www.jonkopingsposten.se