Fler hundar skadas och dödas av vildsvin

Den svenska vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat. Men hundar riskerar att få magen uppsprättad om den går för nära ett argt svin. Tillsammans med björn är vildsvin det farligaste jaktbytet för människans bästa vän, och i takt med att jakten blivit populärare har allt fler hundar skadats och dött.

SvD har tidigare berättat om vildsvinsstammens utbredning i Sverige, och att artens snabba etablering enligt Naturvårdsverket delvis kan bero på att vissa markägare utfodrar djuren på ett oansvarigt sätt.

Vildsvinsstammen i Sverige tros bestå av runt 200 000 djur, en ökning från runt 5 000 i mitten av 90-talet. Mellan 1 .uli 2012 till 30 juni 2013 sköts för första gången ungefär lika många vildsvin som älgar i Sverige, runt 100 000. Men jakten innebär en risk för de hundar som jägarna tar hjälp av. Förra året fick djurförsäkringsbolaget Agria rapporter om 152 hundar som dödats eller skadats av vildsvin, en ökning från fyra rapporeter år 2006.

Läs mer här.