Blocket uppmanar till gemensamma krafttag mot smuggelhundarna
Foto: Getty Images

Blocket uppmanar till gemensamma krafttag mot smuggelhundarna

– Svarthandel med hundar är ett problem på samhällsnivå där alla parter måste ta sitt ansvar och tillsammans stävja problemet, säger Blockets kundsäkerhetschef Daniel Mars.

Under den senaste tiden har det rapporterats om hundar som far illa genom svarthandel och smuggling. Blocket, Sveriges största marknadsplats, gör allt för att främja en trygg miljö för både djur och människor. Men svarthandel med hundar är ett problem på samhällsnivå där alla parter måste ta sitt ansvar och tillsammans stävja problemet menar företaget.

Blocket har en nollvision mot illegal handel av djur och varje fall är ett fall för mycket. På Blocket säljs det mer än 100 000 djur årligen, varav misstänkt illegal handel står för en liten del av dessa.

Vad gör Blocket för att vara en säker marknadsplats?

  • Alla annonsörer som säljer valpar måste ID-verifiera sig innan deras annons publiceras. Vi vet alltså vem säljaren är och vi delar dessa uppgifter med Polisen, Tullverket, Länsstyrelserna och alla andra myndigheter som efterfrågar dem.
  • Vi stänger av annonsörer som utreds av våra myndigheter, i väntan på beslut.
  • Vi kontrollerar alla annonser och nekar de som inte följer lagar och regler, till exempel där det framgår att valparna är för unga för att säljas.
  • Vi erbjuder alla våra miljontals besökare att rapportera misstänkta annonser till oss.
  • På förekommen anledning kontrollerar vi tillstånd, registreringar i Jordbruksverkets hundregister, stamtavlor och veterinärintyg.
  • Vi erbjuder digitala köpekontrakt med ID-verifiering av både köpare och säljare, gratis.
  • Vi ger råd och tips till köpare och säljare, i samarbete med Djurskyddet Sverige.

Källa: Blocket