Avtagande pandemieffekt
Foto: Getty Images

Avtagande pandemieffekt

Under pandemin då vi tillbringade mer tid hemma valde många att skaffa hund. Den effekten verkar nu avta. Antalet nya hundar som registrerades hos Jordbruksverket under 2022 var 72 876, vilket är 6,5 procent färre än rekordåret 2021 då 78 052 nya hundar registrerades.

I Jordbruksverkets centrala hundregister, där alla hundar och deras ägare enligt lag ska registreras, finns nu totalt 1 089 000 hundar och 787 000 ägare registrerade. Sammantaget var antalet nyregistreringar i Jordbruksverkets hundregister 72 876 år 2022.

Källa: Jordbruksverket