15 hundar beslagtogs

Med stöd av djurskyddslagen beslutade länsstyrelsen i september att hon heller inte får föda upp fler än två valpkullar per år. Anledningen är att man ansett att det fanns brister i förmåga och resurser att sköta 21 hundar. Dessutom saknades tillstånd, som lagen kräver, att hålla fler än nio vuxna hundar.

Kvinnan själv hävdar, enligt länsstyrelsen, att hon har en perfekt djurhållning.

Vid en efterkontroll i december konstaterades att ingen förändring skett. Brister i hundhållningen fanns kvar. Och bedömningen gjordes att inget pekade på att djurägaren torde följa beslutet. Därför beslöt man att omhänderta djuren. Läs mer här.