Ny djurskyddslag träder i kraft i april

Bild Getty Images

Ny djurskyddslag träder i kraft i april

Riksdagen har nu beslutat att anta en ny djurskyddslag och förslaget till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 april 2019.

Regeringen lämnade i mars ett förslag till en helt ny, uppdaterad och moderniserad djurskyddslag till riksdagen. Den nya lagen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. I lagen förtydligas att djur ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. Andra viktiga nyheter i lagen är ett uttryckligt krav på kompetens för alla som tar hand om djur, ett förbud mot att överge djur och ett stärkt skydd för djur som tävlar och deltar i prov.

Moderniserad djurskyddslag

– En djurskyddslag innebär att vi har tagit ytterligare ett steg i riktning mot en bättre djurvälfärd. Det känns därför väldigt bra att riksdagen nu har ställt sig bakom regeringens förslag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

–Vi vill behålla vår höga nivå på djurhälsa och djurvälfärd samtidigt som vi värnar om djurhållarnas vilja och möjligheter att växa och starta nya verksamheter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Träder i kraft i april

Regeringen föreslog även ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som innebär att personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten får möjlighet att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till berörda myndigheter.

I går beslutade riksdagen att anta den nya djurskyddslagen och förslaget till ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Den nya djurskyddslagen är tänkt att träda i kraft den 1 april 2019.

Vill du läsa mer: ny djurskyddslag-Regeringen.se


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Att få den utvalda

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Och 2018 års favoritomslag är…