Nu gäller extra koll på hunden!

Nu gäller extra koll på hunden!

Så var det mars månad igen, vilket innebär lite extra krav på dig som hundägare. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du enligt lag ha din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen, eftersom de vilda djuren då har ungar.

Osynligt koppel

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. Ordet ”kopplingstvång” eller ”koppeltvång” finns däremot inte i lagstiftningen förutom i rennäringslagen som i vissa fall kräver att hundar hålls i band eller instängda.

Skydda vilda djur

Lagens syfte är att skydda de vilda djuren, både däggdjur och fåglar, under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar. De marker som lagen syftar på är praktiskt taget all naturmark, även större parker och liknande.

Kolla vad som gäller i din kommun

I vissa områden råder alltid koppeltvång och på vissa platser totalt hundförbud, det är till exempel vanligt med koppeltvång i offentliga parker och med hundförbud på lekplatser, kyrkogårdar och allmänna badplatser. Information om detta framgår av kommunens regler som varierar från kommun till kommun. Eftersom du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller är det lämpligt att du kontaktar Miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor eller vistas för att få information om vad som föreskrivs i just denna kommun.

Läs mer på Svenska Kennelklubben, www.skk.se, och www.naturvardsverket.se

Aktuellt