Norska hundar får tävla i Sverige igen

Norska hundar får tävla i Sverige igen

5 oktober 2019. För en tid sedan rapporterades om att en svensk hund eventuellt hade dött av samma allvarliga diarréesjukdom som de norska hundarna. Detta är felaktigt och en missuppfattning. Hunden var inte från Skandinavien, och den avlivades kort efter ankomst till Sverige på grund av en längre tids kronisk sjukdom. Fallet har alltså inget samband med den norska utredningen.

SVA bedömer fortsatt att det inte finns anledning att misstänka risk för utbrott av allvarlig sjukdom hos svenska hundar. Det finns inte heller någon risk för ökad sjukdom hos andra djurslag. SVA ser därför heller ingen anledning att rekommendera att hundar i Sverige ska hållas kopplade mer än vanligt, eller att avstå från att låta hundar som normalt träffas fortsätta med det.

Norska hundar välkomna igen

SKKs centralstyrelse har också beslutat att från och med 1 oktober kan norskägda hundar åter delta i svenska arrangemang. Norska kennelklubben har hävt stoppet för utställningar, prov och tävlingar och norska landslag kan nu delta på internationella hundtävlingar.

Generella råd

Om en hund har diarré och kräkningar ges däremot, som alltid, den generella rekommendationen att inte låta en sjuk hund vistas bland andra hundar, även om sådana symtom sällan beror på en infektion. I det enskilda fallet går det aldrig att vara helt säker på att hunden inte är infekterad. Samma rekommendation gäller till exempel hundar som har feber och hostar. Det är särskilt viktigt att hålla sjuka hundar borta från valpar och hundar som är allmänt nedsatta, till exempel sjuka av en annan anledning.

Källa SVA

foto Getty Images

Aktuellt