Molly hjälper barn bli bättre på att läsa

Molly hjälper barn bli bättre på att läsa

Molly kommer fram till soffgruppen där vi sitter. Hon luktar lite nyfiket åt mitt håll och hälsar på ett lugnt och tillgivet sätt, sedan går nosen mot något mycket mer intressant – fatet med bullar på bordet. Efter att matte vänligt sagt att det inte är till henne, lägger hon sig lugnt ner intill bordet. Molly är en springer spaniel, snart tre år gammal, och efter bara några minuter är det lätt att förstå varför hon passar så bra för det uppdrag hon har.

− Hon är en väldigt lugn, trygg och stabil hund. Samtidigt är hon arbetsvillig och glad för barn. Hon har en bra känsla för barn och känner av deras sinnesstämning, säger Mollys matte Anna.

Anna Rolfner arbetar som lärare i grundskolan och lär ut svenska och SO på lågstadiet. Hon har haft ett brinnande hundintresse sedan barnsben och tränat hund sedan hon var tolv år. När hon för några år sedan läste ett reportage om hur skolor i USA använde hundar för att hjälpa elever att läsa nappade hon direkt.

– Jag tänkte att det här måste jag göra!

Interagerar med eleverna

Att vara en läshund innebär att Molly på olika sätt är närvarande och interagerar med eleverna när de läser. Till exempel kan Molly välja ut en bok åt eleven genom att lägga sig på boken, och sedan aktivt följa med i boken med blicken och nosen. Hon är hela tiden närvarande och ligger hos eleverna medan de läser högt. Samvaron mellan hunden och barnet frigör hormonet oxytocin som har en lugnande effekt, samtidigt tränar eleven upp självsäkerheten i att läsa eftersom de blir lyssnade till utan krav och dömande.

− Människor gör omedvetet olika miner om vi vet att någon gör fel, men det gör inte hundar. Hundar dömer aldrig. På så sätt blir läsningen en trygg och positiv upplevelse.

Anna finns hela tiden med under läsningen, men all interaktion går via Molly. Om en elev exempelvis har svårighet med ett visst ord kan Anna vända sig till Molly och fråga henne om råd.

En dag i veckan arbetar Molly som läshund åt några tredjeklassare, däribland Ledri.

1,5 års träning och praktik

− Jag har tränat Molly i att lyfta nosen till mitt öra så att det ser ut som att hon viskar. Jag kan då fråga henne vilket ord hon tror att det står, och sedan ser det ut som att hon viskar det rätta ordet till mig och jag kan då säga det ordet vidare till eleven. På så sätt blir det ingen tillrättavisning från mig som lärare.

I drygt ett och ett halvt år har Anna tränat Molly i att bli en läshund. Det är mycket träning som ligger bakom, bland annat miljöträning, klickerträning, passivitetsträning och praktik ute i skola. Molly gjorde också praktik på ett äldreboende en hel sommar innan hon började att arbeta med barn.

Lämplighetstest

Innan träningen kan börja måste hunden genomgå ett lämplighetstest.

Att valet landade på en springer spaniel för Anna var ingen slump. Hon ville ha en hund med de rätta egenskaperna för just detta ändamål.

Uppfödaren hjälpte till

− Jag förklarade vad jag var ute efter för Mollys uppfödare och hon hjälpte mig att välja rätt i valpkullen, och det blev mitt i prick.   

Nu arbetar Molly bara en dag i veckan och endast med fyra elever i årskurs 3. Att det är just en dag i veckan beror dels på att Anna måste hinna med sina undervisningstimmar, men också på att hon vill börja i liten skala.   

− Det är mycket intryck för Molly, vilket gör det lätt att bränna ut henne och då blir det inte längre roligt. Det är även viktigt att begränsa antalet elever. Jag tog med henne till skolan en dag för att presentera henne för klassen och märkte hur slut hon var efter att ha träffat alla barnen.

Varje elev spenderar mellan 15-30 minuter med Molly. Interaktionerna ser lite olika ut. Antingen börjar de med att Molly väljer ut en bok som eleven sedan läser högt, och avslutar med något roligt tricks. Laminerade kort och tärningsspel är en annan aktivitet de kan använda sig av. Molly markerar då laminerade kort med olika ord på som eleven sedan läser, eller slår med ordtärningar där eleven ska läsa det ord som kommer upp. Anna använder också apportering som läsaktivitet.

  – Då lägger jag ut ris- eller ärtpuffar med olika bokstäver som bildar enstaviga ord. Molly får sedan hämta de olika puffarna och tillsammans med eleven bildar vi ord utifrån de apporterade bokstäverna.

Lästräningen kan även ske med kort- och tärningsspel – här är det Astrid och Molly som spelar.

Tidigare erfarenheter av hundträning en fördel

Anna har länge varit aktiv inom hundträning och har hunnit testa det mesta inom hundvärlden. När hon inte utbildar Molly till läshund tränar hon inomhussök, där de tränar på att leta upp människor inomhus, eller nosework, en träningsform där hundarna tränar på att söka upp specifika dofter i olika miljöer.

− Det har definitivt varit en fördel att ha så mycket hundträning bakom mig och så många olika kurser. Jag hade ju till exempel redan lydnad och klickerträningen med mig sedan tidigare. Samtidigt har jag lärt mig mycket under utbildningen. Det var mycket jag inte hade koll på, som till exempel alla dokument som krävs för att få lov att ha en hund på skolan.
Anna har också fått lära sig hundmassage.

− Molly är tränad i att sitta eller ligga hos eleverna på det sätt som de vill, men det kanske inte alltid är den optimala arbetsställningen för henne. Därför är det viktigt att massera hennes muskler så att hon mår bra.   

Molly vilar i sin frizon – här får hon vara ifred och återhämta sig.

Viktigt att alla tror på arbetssättet

Men viktigast av allt är att ha med sig både ledning och kollegor i arbetet med en läshund. På Mollys arbetsplats är både rektor och kollegor positivt inställda till att ha en hund på jobbet. 

− Det är väldigt viktigt att kollegorna är med på att involvera en hund i undervisningen, och att du arbetar för en bra ledning som tror på arbetssättet och vågar gå utanför ramen. Fler borde våga ta chansen.

Så blir du och din hund ett läshundsekipage:

  • Fundera på personligheten och egenskaperna som din hund har – en lämplig hund bör vara lugn, social och miljöstabil.
  • Ta kontakt med en aktör som anordnar utbildningar till skolhund eller besökshund. Två nationella aktörer är Pedagoghunden och Svenska Terapihundskolan.
  • Satsa på miljö- och passivitetsträning.

Text och foto: Linnett Andersen

Aktuellt