Människan dålig på att se aggressioner hos hundar

Människan dålig på att se aggressioner hos hundar

Människan har en hög tro på sin förmåga att läsa andra djurs beteende, och kanske i synnerhet hundar. Men nu visar ny forskning att människan är dålig på att se aggressioner hos hundar.

Vi tolkar ständigt signaler från omgivningen omkring oss. Vad andra säger, och vad deras kroppsspråk säger. Vi försöker bedöma sociala situationer och göra förutsägelser om vad som kan hända härnäst. Att kunna säga att någon annan, vare sig människa eller djur, är nöjd med oss eller är på väg att bli aggressiv kan ha stora evolutionära fördelar.

Men hur bra är vi egentligen på det? Kanske sämre än vad vi tror? 

Dåliga på att läsa aggressioner hos hundar

Nu avslöjar en ny studie, publicerad i februari 2023, ledd av forskargruppen DogStudies vid Max Planck Institute of Geoanthropology, tillsammans med kollegor från Friedrich Schiller University of Jena, Max Planck Institute for Human Development, Berlin och University of Leipzig, att vi människor kanske inte är så bra som vi tror på detta.

Studien visar att människor dock är bättre än slumpen på att bedöma interaktioner mellan människor, hundar och apor. Däremot är vi inte alls lika bra på att förutsäga aggressiva beteenden hos hundar och människor.

Två grupper

För att avgöra hur bra människor är på att bedöma sociala situationer, visade forskare 92 deltagare 27 videoklipp. Videoklippen visade en icke-verbal interaktion mellan ett par barn, ett par hundar eller ett par makaker. Deltagarna i studien delades in i två grupper, där en grupp fick kategorisera interaktionerna mellan de olika paren som lekfulla, neutrala eller aggressiva. Den andra gruppen skulle istället förutspå resultatet av varje interaktion.

I motsats till experimentets hypoteser var deltagarna inte bättre på att bedöma mänskliga interaktioner än andra arters. Dessutom presterade de särskilt dåligt med aggressiva interaktioner hos hundar och hos människor. Forskarna trodde att deltagarna skulle vara bäst på att bedöma aggressiva situationer, men det visar sig att sådana bedömningar är svårare för människor än vad man kan tro.

Tror bara gott om hunden

”Det är möjligt att vi är partiska att anta goda avsikter från andra människor och från ’människans bästa vän’, säger Theresa Epperlein. ”Kanske hindrar denna fördom oss från att känna igen aggressiva situationer hos dessa arter.”

Vill du läsa mer:

https://www.sciencedaily.com/releases/2022/12/221207142452.htm

Aktuellt