Sverige halkar efter!

Mer hund i vård, skola och omsorg

Mer hund i vård, skola och omsorg

Foto Getty Images

Varför tycks det så svårt för svenska beslutsfattare att se fördelarna med djur inom vård, skola och omsorg? Det ifrågasätter den ideella organisation Manimalis.

Den ideella organisation Manimalis arbetar med att samla in och sprida information om sällskapsdjurens positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande. Manimalis har just deltagit i en internationell konferens kring djurens positiva inverkan på människan och samhället.

Djurens positiva inverkan

-Vi vet från otaliga forskningsprojekt och studier att djuren har positiv inverkan på oss människor i livets alla skeden. Djuren skulle kunna vara en ren ekonomisk vinst för samhället inom många olika områden. Mer hund önskas i vård, skola och omsorg! Sverige halkar efter i den internationella utvecklingen.

-Under de tjugo år Manimalis verkat har vi i och för sig sett en positiv utveckling. Men vid en internationell jämförelse tar vi oss framåt med små babysteg.

Manimalis anser att det är slöseri med resurser att inte satsa på utbildning, certifiering och kvalitetssäkring av hundar och hästar. Dessa kan assistera terapeuter, sjukvårds- och omsorgspersonal, lärare och andra för en bättre folkhälsa. Och inte minst för ett ökat välbefinnande för den enskilda människan.

Djur från ”vaggan till graven”

-Vi mår bra av djur. Och både barn, ungdomar, vuxna och äldre – och med djurassisterade aktiviteter, terapi och interventioner skulle samhället kunna spara avsevärda summor. Ett faktum man ganska lätt kan komma fram till när man tar kostnaderna och tidsåtgången för att med socialtjänst, BUP och andra insatser få hemmasittare tillbaka till skolan. Jämför det med den avsevärt mycket kortare tiden det tar för ett certifierat hundteam att motivera de här barnen att återuppta sin skolgång. Bara för att nämna ett konkret exempel.

-Det ska vara en rättighet att få ha djur ”från vaggan till graven” och djuren ska ha en rättmätig plats i vårt samhälle, säger Ulla Björnhammar, ordförande i Manimalis.

Läs artiklen:

Sällskapsdjur, en vedertagen hälsokur

Vill du läsa mer om Manimalis. Gör det här.

ANNONS

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Vaccinationer – rätt skydd är viktigt

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret