Män mår bäst av att ha hund

Män mår bäst av att ha hund

Att ha hund kan ha en positiv effekt på människans fysiska och psykiska hälsa. En norsk studie visar att det är männen som mår allra bäst av att ha hund.  

Syftet med studien var att få svar på hundägarens egna erfarenheter av hundägandets effekt på kontakten med andra människor samt den självupplevda psykiska hälsan. Därutöver även se på eventuella samband med blodparametrar, blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och journaler av egen fysisk och psykisk hälsa.

Den genomfördes av professor Frode Lingaas vid den norska veterinärhögskolan, NMBU, tillsammans med Aage Tverdal.

Hundägarens hälsa

– I projektet har vi undersökt om hund i hushållet påverkar hundägarens hälsa och välbefinnande. Enkätsvaren visade att hundägare upplevde en positiv effekt på kontakten med andra människor och att hunden hade en positiv effekt på den egna psykiska hälsan, säger professor Frode Lingaas.

Man samlade in underlag från 50 000 män och kvinnor mellan 40 och 46 år. De fick svara på frågor om bland annat hälsa, livsstil, motion.

Generellt visade studien att hundägare mår bättre än icke hundägare på flera vis, både fysiskt och psykiskt. Många av de tillfrågade anser att en hund underlättar kontakten med andra människor. Och för män visar det sig att hundar bidrar till att minska känslan av ensamhet.

Män mår bäst av att ha hund

När det kommer till blodtryck, träning och blodvärden visar preliminära resultat att värdena är ganska lika för de som har hund i familjen och de som inte har det. Men det verkar som att män i familjer med hund motionerar betydligt mer än de utan hund. När det gäller hjärt-kärlsjukdom finns det något lägre registrerade frekvenser hos hundägare, men denna skillnad är inte signifikant.

Vill du läsa mer?

https://www.agria.se/globalassets/sv/dokument/forskning/slutrapport_n2017-0012.pdf

Aktuellt