Magin mellan hund och människa

Magin mellan hund och människa

Hund och människa, en matchning utan like. Två arter som vandrat sida vid sida sedan urminnes tider, minst 35 000 år sägs det. Vargar slöts sig till oss, eller så var det vi som lockade till oss dem. Hur det än må ha börjat förändrade det båda våras liv.

Låt oss ta en närmare titt på hundar och människors icke verbala kommunikation och djupa förståelse för varandra. Det börjar i ögonkasten och slutar i hjärtslagen.

Gamla myter

Förr sades det att man inte skulle se hundar i ögonen, bara om syftet var att dominera dem. Man trodde att hundar upplevde ögonkontakt som hot. Man trodde också att hundar som tittade på oss länge försökte klättra i rang. Att ögonkontakten var ett sätt att utmana. Träningsmetoder som då förespråkades (och tyvärr till viss del idag) var att ”stirra ner” hunden tills den vek undan blicken. Tack och lov vet vi bättre i dag. Mycket bättre.

Något unikt

Modern forskning har slagit hål på de gamla myterna och gett oss spännande fakta om hundars ögonkontakt, mimik och emotionella koppling till oss. Det har nämligen visat sig att hundar gärna tittar på oss när de känner sig trygga och vill lära känna oss, samspela med oss, förmedla något men även när de vill ta reda på hur vi mår och vad vi känner. Sättet de gör det på är unikt. Hundar gör inte samma sak med varandra eller andra djur. Detta sätt att observera oss är heller inte något andra djurarter gör med oss i samma utsträckning som hunden.

Hundar läser av vårt ansikte

När hundar tittar på oss läser de av oss. Under en etologisk studie, visades hundar bilder på människoansikten med olika känslouttryck. Resultaten var häpnadsväckande. Hundarna, som var tränade att sitta stilla och titta på bilderna medan de filmades, studerade de mänskliga ansiktsuttrycken väldigt noga.

När filmerna av hundarna sedan analyserades såg man även att de studerade människornas högra ansiktshalva mer intensivt än den vänstra. Orsaken är egentligen logisk. Vi människor visar nämligen känslor tydligare med vår högra ansiktshalva. Och hundar har efter tusentals år vid vår sida lärt sig att rikta sin blick just dit, där vi är som tydligast. Igen gäller detta bara oss. Hundar sneglar inte på höger ansiktshalva när de studerar varandra eller andra djur.

Ärliga ögon

För hundar har det kanske funnits ett historiskt överlevnadsvärde i att kunna tolka våra känslor och säkert underlättar det vårt samliv även idag. En fokuspunkt hundar har när de studerar oss är våra ögon. Experter som studerar människors mimik och ögon har observerat att vi inte har någon större kontroll över de känsloyttringar som sker i våra ögon. Våra ögon är alltså väldigt ärliga.


Om vi tycker om något förstoras våra pupiller, om vi upplever något vi ogillar förminskas de. När våra ögon skiner är vi lyckliga och mår bra. Man behöver inte se att en person ler för att förstå att hon gör det. En fast blick tyder på fokus. Om ögonen svartnar och smalnar eller spärras upp tyder det på ilska. Om vi blir osäkra flackar blicken. Och när vi sörjer tappar blicken sin glans. Detta icke verbala språk kan hundar se, och tolka!

De talar till oss

En annan studie visar dessutom att hundar pratar med oss på samma vis som de upplever att vi kommunicerar med dem. Via mimik och blickar. Hundar uppvisar mer mimik och ögonkontakt när de samspelar med oss än med varandra eller andra djur. Hundar som filmats när de får uppmärksamhet från en människa och sedan när människan vänder dem ryggen, visade en markant förändring i ansiktsuttryck när en människa tittar på dem. Deras blick sökte personens samtidigt som de själva fick ett mer uttrycksfullt ansikte. När testpersonen sedan vände ryggen till hunden slätades hundarnas ansiktsuttryck ut och de såg mer oberörda ut, de slutade tala.

De bryr sig om oss

Annan spännande forskning har visat att hundar och människors känslor smittar av sig på varandra. Inom psykologin kallas det ”emotionell smitta” och innebär att en persons emotionella tillstånd kan överföras till en annan person via icke verbal kommunikation. Detta är välkänt människor emellan men sker alltså även mellan hundar och människor!

Andra studier har visat att hundars hjärtslagsvariation ökar (de blir oroliga) när de upplever att deras matte eller husse är oroad, stressad eller ledsen. Forskarna satte mattar och hussar i knipa, instängda i ett glasat rum så att deras hund såg dem. Sedan fick de ropa på hjälp. Majoriteten av hundarna uppvisade oro när matte eller husse visade tecken på detsamma. Och många av hundarna löste läget genom att putta upp dörren och rädda sin människa ur knipan. Är det inte fint så säg.

Våra hjärtan slår i takt

Och än är vi inte klara med ämnet. En australiensk studie, gjord på tre hundar och deras människor gav fascinerande resultat. Hundarna och människorna fick bära pulsmätare. Först separerade man dem från varandra och därefter återförenades de. Inom en minut efter återförening såg man att både hundarnas och deras människors hjärtrytm gick ner (bådas ökade vid separationen). Men än mer hänförande var att hjärtslagen, som blivit ojämnare vid separationen (tecken på oro), även såg ut att spegla varandra efter återföreningen. Lades kurvorna ovanpå varandra blev de till en. Deras hjärtan slog i takt.

Samevolution

All denna fantastiska data är bevis på något vackert. Hunden och människans samevolution! Vår tid tillsammans har präglat oss båda. Vi har utvecklat beteenden, fysiologiska reaktioner och förmågor som gynnat vår relation och vårt samarbete. Det är fint. Så fint.

Biokemisk påverkan

Forskning visar att när hundar tar ögonkontakt med oss så frisätts lugn-och-ro-hormonet oxytocin som bidrar till ökad anknytning och rofyllda känslor. Det stärker alltså våra band och känslan av samhörighet. Detta sker inte mellan varg och människa, även om vargarna i studien var uppfödda av människor. Denna biokemiska feedbackloop ligger djupt rotad och har troligtvis sin rot i vår och hundars samevolution och domesticeringsprocessen.

Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images. Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör. www.carolinealupo.se

Aktuellt