Låt hunden säga ”nej tack”

Låt hunden säga ”nej tack”

Vill du skapa en gladare, tryggare och mer samarbetsvillig hund? Då ska du ge hunden valmöjligheten att säga ”nej tack” när du tränar! Den ska veta att du kommer att lyssna och respektera att just nu kan eller vill den inte utföra uppgiften.

Möjligheten att säga ”nej tack” innebär att om hunden av någon anledning inte känner sig säker på att utföra övningen du bett den om, ska den alltså känna sig trygg i att den har möjligheten att kommunicera detta till dig.

Både människor och hundar mår bra av att känna det som på engelska kallas ”empowerment” eller ”egenmakt”. Med det menas att individen upplever sig ha makt över sin egen situation, kan fatta egna beslut och påverka omgivningen. Motsatsen till egenmakt är olika grader av passivitet och hjälplöshet. Det kan visa sig som att individen tar färre egna initiativ och blir mer passiv i förhållande till omgivningen. Att individen slutar att ta initiativ kan hos djur bland annat uppstå efter träning med hårda korrigeringar eller upprepade situationer där hunden försökt påverka sin situation men inte lyckats. Hunden kan då lära sig att det spelar ingen roll om den försöker till exempel fly eller agera på annat sätt, den kan ändå inte påverka det som sker. Ett viktigt steg i att ge hunden mer chans att uppleva egenmakt är att låta den säga ”nej tack” de gånger den inte vill eller kan göra något du ber den om.

Att genomföra övningen eller lära sig något viktigare

Säg att du ber hunden om att hoppa upp på en sten men hunden tvekar. Kanske ber du hunden om uppgiften en gång till, men den tvekar fortfarande. Då är det frestande att antingen börja tjata på hunden eller att försöka övertyga den om att hoppa upp genom att ta fram en godis och locka med. Kanske blir du frustrerad och drar lite i kopplet eller selen för att försöka förmå hunden att trots allt hoppa upp. Alla de reaktionerna är högst mänskliga, särskilt om du tycker att hunden ju kan detta, den har hoppat upp på stenar flera gånger förut. Men istället för att tjata, locka eller försöka pressa hunden att utföra uppgiften, kan du ta chansen att lära den något mycket viktigare, nämligen att du kommer att lyssna och respektera hunden när den väljer att säga ”nej tack”.

.Om hunden alltså inte vill utföra övningen, ge den en paus och bekräfta att du är lika nöjd med den som du var innan. Testa exempelvis att säga ”Jag ser att det blev svårt, kom!” och flytta er en bit bort ifrån hindret. Medan du klappar om din hund och visar att du stöttar den funderar du på om du kan förstå varför den sa ”nej tack” den här gången. Är det kanske för att den blivit trött? Har du tränat för länge? Har hunden ont någonstans? Finns det något i miljön som stör? Är kanske uppgiften inte alls så enkel som du trodde, har du gått för fort fram? Kanske kan din hund inte momentet eller övningen så bra som du trodde? Då behöver du analysera hur du kan förenkla uppgiften och bryta ner träningen i mindre steg. Kanske är det någon förkunskap som saknas som du behöver lära hunden före du försöker igen. Eller är det helt enkelt motivationen som tryter? Kanske du behöver se över vilka belöningar du använder? Förståelse och motivation är de två stora grundpelarna för att hunden ska kunna utföra det vi ber den om.

Efter en sådan analys har du sedan möjligheten att antingen byta övning, göra övningen lättare eller helt enkelt inse att det är dags att avsluta träningen för just den här gången. Oavsett vilket du väljer är den viktigaste lärdomen för hunden att den kan påverka träningen inte bara genom att välja att utföra övningarna utan även genom att säga ”nej tack”. Er relation är alltså inte beroende av att din hund alltid utför uppgifterna.

Fördelar med att låta hunden säga ”nej tack”


Vad vinner du då på detta? Gör det inte att hunden blir olydig eller kommer att vilja göra allt mindre i träningen om den får ”komma undan” med att välja bort det vi ber den om? Nej, tvärtom! Det häftiga är att ju mer egenkontroll hunden upplever att den har över situationen, desto större är chansen att hunden faktiskt väljer att delta i övningen.

Tänk själv; om du när som helst kan välja att avbryta en övning kommer du vara tryggare och självsäkrare. Du vet ju att du har en väg ut om det skulle behövas – och då kommer du våga prova mer än om någon försökt tvinga dig till samma sak. Detta gäller även för din hund. Visar du att du respekterar din hunds signaler lär den sig att du lyssnar på den, vilket kommer att ge hunden ökat förtroende för dig. Hunden blir tryggare när den vet att den kan kommunicera med dig. I förlängningen kan det leda till att hunden blir mer benägen att ta kontakt med dig när saker och ting blir svåra för den, istället för att till exempel bara försöka fly.

Om du har tränat på ett trevligt sätt, belönat hunden bra nog och lagt upp träningen i lagom steg, då kan du vara säker på att hunden också vill utföra övningarna. Den dagen hunden då säger ”nej tack” kan du vara trygg i att det hunden behöver av dig just nu är att du lyssnar och respekterar det. Belöna gärna hunden för att den väljer att kommunicera sin tvekan till dig och er relation kommer att ta ett stort steg framåt. Hoppa upp på just den där specifika stenen kan ni göra en annan dag när förutsättningarna är bättre helt enkelt!

.

TEXT: Anna Larsson. FOTO: Getty Images

Om Anna Larsson:

Är instruktör och föreläsare samt författare till boken Rallylydnad – från grundfärdigheter till mästare. Har tagit EM-guld, NM-guld och två guld och tre silver på SM, samt kommit fyra på VM i heelwork to music. Har även tävlat i bland annat vallning, rallylydnad, tävlingslydnad, nosework och agility.

Aktuellt