Kvaliteten i djursjukvården hotad

Under 2015 beräknas Svensk Djursjukvårds medlemsföretag ha haft över 1,5 miljoner patientbesök. Efterfrågan på djursjukvård ökar med i snitt 10 procent årligen. Samtidigt täcker utbildningssystemet knappt 50 procent av veterinärbehovet och bara 25 procent av djursjukskötarbehovet.

Enligt en ny undersökning, utförd av Novus på uppdrag av Svensk Djursjukvård, ser 89 procent av djurägarna sina sällskapsdjur som familjemedlemmar. 44 procent går så långt att de uppger att djuret är en fullvärdig familjemedlem. Samtidigt anser två tredjedelar av de som besökt veterinär under det senaste året att kvalitet i djursjukvården handlar om välutbildad och specialiserad djursjukvårdspersonal.

Stort behov

Specialistutbildade veterinärer och djursjukskötare leder den kliniska utvecklingen ute på Sveriges djursjukhus och djurkliniker. Men platserna är så få att knappt 50 procent av veterinärbehovet och bara 25 procent av djursjukskötarbehovet är täckt i dag.

– Kvaliteten kan inte uppehållas om inte personalbristen löses. Vi har en lång tradition av mycket god utbildning för veterinärer i Sverige, men när resurserna till veterinärfakulteten på Lantbruksuniversitetet minskar varje år och det utbildas för få djursjukskötare och veterinärer riskerar vi att både stjälpa en bransch i tillväxt och hota patientsäkerheten på sikt. Det är uppenbart att situationen är ohållbar, säger Maria Lundvall, leg veterinär och branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

För få utbildningsplatser

Hösten 2015 var det 2 622 sökande till kandidatprogrammet för djursjukskötare och 1 745 sökande till veterinärprogrammet. Av dessa antogs 50 respektive 100 sökande. Enligt Svensk Djursjukvårds senaste branschrapport behöver medlemsföretagens djursjukhus och kliniker anställa minst 200 djursjukskötare och 160 veterinärer under det kommande året. Därtill ska alla andra veterinära arbetsgivares rekryteringsbehov räknas.

Svensk Djursjukvårds undersökning visar också att:

58 procent tycker att kvalitet för dem innebär att djursjukvårdspersonalen kan ge råd i svåra situationer på ett bra sätt

36 procent av djurägarna spenderar mellan 500-2500 kr/månad på sitt djur, en siffra som är betydligt högre (50 procent) bland hundägare

32 procent svarar att de inte ser någon tydlig gräns för vad djursjukvård får kosta

Läs mer hos Svensk Djursjukvård

 

Aktuellt