Kraftig ökning av juvertumörer på hundar

Kraftig ökning av juvertumörer på hundar

Mellan åren 2014-2018 ökade antalet hundar som drabbats av juvertumör med 20 procent. Det är en av de vanligaste diagnoserna hos tikar och blir allt vanligare i takt med att våra hundar lever längre. 

Risken att drabbas av juvertumör ökar med tikens ålder och är vanligast hos medelålders och äldre tikar men ökningen sker redan från att tiken är fem, sex år gammal. Det visar ny statistik från Agria Djurförsäkringar. Ungefär hälften av juvertumörerna är elakartade.

– Kom ihåg att känna igenom tikens juver regelbundet. Gärna redan från unga år.  På så sätt kan du upptäcka knölar på ett tidigt stadium. Det är viktigt för prognosen om det skulle visa sig vara en elakartad tumör, säger Anna Tranell Lindman, veterinär på Agria Djurförsäkring. Genom att känna igenom juvren minst en gång per månad ökar chansen att upptäcka knölar i tid.

Hälften av tumörerna godartade

Symtomen för juvertumör är samma som hos kvinnor, det uppstår en knöl i bröstkörtelvävnaden. Tikens juver sitter utmed bukens och bröstkorgens undersida och knölen uppkommer oftast i de bakre juverdelarna, men alla juverdelar kan drabbas.

Ungefär hälften av tumörerna i juvret är godartade och har god prognos. De elakartade tumörerna kan sprida sig till bland annat till lungorna och då är prognosen för tillfrisknande dålig. Det är viktigt att tiken behandlas så tidigt som möjligt vid knölar i juvren eftersom det är svårt att se skillnad på godartade och elakartade tumörer. En elakartad tumör behöver åtgärdas innan den hunnit bli stor eller spridit sig.

Vid en juvertumör behandlas hunden genom operation. Det tas vävnadsprover för att fastställa vilken typ av tumör som hunden har drabbats av. Vid misstanke om elakartade tumörer brukar lungorna röntgas innan veterinären beslutar att operera tiken. Om tumören har spridits är prognosen alltför dålig och operationen kommer inte att hjälpa hunden.

Aktuellt