Kortisolnivåer i hundhår kan indikera stress hos hundar i shelter

Kortisolnivåer i hundhår kan indikera stress hos hundar i shelter

Trots god omvårdnad kan ett shelter vara en stressig miljö för hundar. Forskare vid Utrecht University har undersökt mängden av hormonet kortisol i håret hos hundar före, under och efter vistelsen i ett nederländskt shelter.

Genom att mäta nivåer av hormonet kortisol i hundhår kan man få en indikation om upplevd stress och därmed bidra till att förbättra välbefinnandet för hundarna.

Janneke van der Laan, forskare vid Utrecht University i Nederländerna och hennes kollegor spårade hårkortisolnivåer hos hundarna från det att de först placerades på sheltret till efter att de adopterades. Hundarna hade lämnats av ägare som inte längre kunde ta hand om dem eller var herrelösa hundar som tillbringat några dagar på gatan. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports den 21 april 2022.

”Vi vet att det finns många stressfaktorer i hundhem, det kan vara separation från människor som hundarna är knutna till, eller nya rutiner, okända lukter och ljud”, säger Janneke van der Laan, till NewScientist.

Kortisol i håret

Stresshormonet kortisol ansamlas i hår, hos både människor och djur. Genom att mäta kortisolnivåerna i håret kan forskare därför få en uppfattning om stressresponsen och återhämtningen under veckor eller månader – beroende på längden på det hår som undersöks.

”Förutom kortisolmätningarna i hår har vi även mätt kortisolvärden i hundarnas urin. Det ger en kortsiktig bild medan hårmätningarna visar den långsiktiga bilden”, förklarar Janneke van der Laan, i ScienceDaily.

Dagliga mätningar

Forskarna undersökte håret på hundarna vid fyra tillfällen: strax före intagningen, efter sex veckor i sheltret, sex veckor efter adoptionen och sex månader efter adoptionen. Efter att ha varit intagna sex veckor var hårkortisolnivåerna 31 procent högre än när de kom in på sheltret. Efter att ha adopterats sjönk kortisolnivåerna tillbaka till nivåerna vid tiden för intagningen på sheltret.

Mer kortisol hos små hundar

Ett överraskande resultat från undersökningen är att mindre hundar generellt sett har högre kortisolnivåer än större hundar

”Vi har också sett det här mönstret i tidigare studier, till exempel i en studie om vilomönster för shelterhundar. Vi har ingen tydlig hypotes om varför det är så, men det är intressant och är ett fokusområde för framtida forskning .”

Kortisol kan dock frigöras som en reaktion på både positiva och negativa händelser, så andra sätt att mäta stress måste också vägas in, säger Janneke van der Laan.

”Om man bara tittar på kortisolnivåer så ger det viss information, men det finns anledning att även titta på hundarnas beteende och andra indikatorer för att göra en fullständig bedömning”, säger van der Laan.

Journal referens: Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-022-09140-w

Aktuellt