Vilket klövvilt sprider mest fästingsjukdom?

Vilket klövvilt sprider mest fästingsjukdom?

Nu är det fästingsäsong igen. Hur fästingar sprider olika sjukdomar i ditt närområde kan bero på vilken typ av klövvilt som där finns mest av. 

Ny forskning från SLU,Sveriges lantbruksuniversitet, visar att det finns en stor variation mellan olika klövviltsarter i deras betydelse för spridningen av de fästingburna sjukdomarna borrelios och fästingfeber. Avhandlingen visar bland annat att vildsvin nästan inte hade några fästingar alls, och dovhjort hade flest. Vildsvin sprider varken borrelios eller fästingfeber.

Klövvilt viktig värd för fästing

Klövvilt är generellt viktiga värdar för fästingar och de har en stor betydelse för spridningen av fästingsjukdomar. I avhandlingen valde man att studera Sveriges fem vanligaste klövvilt, dovhjort, rådjur, älg, kronhjort och vildsvin. 

Man gick så enkelt till väga att man räknande antalet fästingar på 131 dovhjortar, 30 rådjur, 61 kronhjortar, 15 älgar och 87 vildsvin. Alla fällda under jakt i Södermanlands, Stockholms och Östergötlands län. Därefter testade man klövvilt och fästingar för både Borrelia burgdorferi, som orsakar borrelios, och Anaplasma phagocytophilum, som orsakar fästingfeber (eller betesfeber) hos både boskap och människor.

Vildsvin hade knappt några fästingar

”Skillnaderna i fästingantal påverkar hur viktiga de olika klövviltsarterna är för att sprida smitta. Eftersom vildsvinen knappt hade några fästingar är arten inte heller lika viktig för spridningen av fästingburna sjukdomar generellt”, säger Nannet Fabri, doktorand vid SLU.

Men det spelar också roll vilken sjukdom vi pratar om. Bakterierna som orsakar borrelios fanns inte hos någon av klövviltsarterna, vilket var förväntat, medan olika typer av bakterien som orsakar fästingfeber hos människor och boskap hittades hos alla arter utom vildsvinen.

Klövvilt inte en enda homogen grupp

”Den typ som orsakar fästingfeber hos både människor och boskap hittade vi hos dovhjort, älg och kronhjort. Rådjur bar endast på en typ som inte orsakar fästingfeber hos vare sig människor eller boskap”, säger Nannet Fabri.

När det gäller borrelios så sprids inte själva smittan vidare via klövvilt. Hjortdjuren bidrar dock till fästingarnas fortlevnad och utbredning genom sin roll som värddjur för vuxna fästingar.

Vill du läsa mer

https://pub.epsilon.slu.se/27291/

Aktuellt