Kan hundar ha ADHD?

Kan hundar ha ADHD?

Kan en hund verkligen ha ADHD? Nu visar ny forskning från Finland att det finns likheter mellan mänsklig ADHD och hyperaktiva hundar.

I den finska studien säger man inte att hundarna har ADHD, utan använder begreppen hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. Målet med studien var att identifiera miljöfaktorer som ligger bakom hundens ADHD-liknande beteende. Och potentiella kopplingar till andra beteendeegenskaper.

11 000 hundar

Studien, Canine hyperactivity, impulsivity, and inattention share similar demographic risk factors and behavioural comorbidities with human ADHD, är gjord på cirka 11 000 hundar. Den visar att hundens kön, ålder och ras, såväl som eventuella beteendeproblem och vissa miljöfaktorer, är kopplade till hyperaktivt och impulsivt beteende och ouppmärksamhet. 

”Våra fynd kan hjälpa till att bättre identifiera, förstå och behandla hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet hos hundar”, säger Hannes Lohi, professor vid Helsingfors universitet, där studien gjordes.

Hundens ålder och kön gör skillnad

Man fann att hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet var vanligare hos unghundar och hanhundar. Motsvarande observationer kopplade till ålder och kön i samband med ADHD har också gjorts hos människor.

Studien visade också att hundar som dagligen tillbringade mer tid ensamma hemma var mer hyperaktiva, impulsiva och ouppmärksamma än hundar som var ensamma kortare tider. 

Samband mellan hyperaktivitet och impulsivitet

Forskarna fann även ett samband mellan hyperaktivitet och impulsivitet, och ägarens erfarenhet av hundar. Hyperaktivitet och impulsivitet var vanligare hos hundar vars ägare hade haft andra hundar tidigare. Varför det förhåller sig på detta vis vet man inte. En teori var att förstagångshundägare väljer en stillsammare sällskapshund, medan en erfaren hundägare kanske väljer en mer krävande ras.

Studien bekräftar tidigare observerade kopplingar mellan hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet, och tvångsmässigt beteende som till exempel aggressivitet och rädsla.

Betydande skillnader mellan raser

Skillnader mellan raser kan tyda på att gener ligger bakom de olika egenskaperna.

”Hyperaktivitet och impulsivitet å ena sidan och god koncentration å andra sidan, är vanligt hos raser som fötts upp för arbete, som schäfer och border collie”, säger professor Lohi. ”Däremot anses ett lugnare sinne vara en fördel i raser som är populära som sällskapsdjur, till exempel chihuahua, långhårig collie och pudel. Koncentrationsförmåga anses inte vara en lika viktig egenskap hos dessa raser som hos arbetande hundar, vilket är varför ouppmärksamhet kan vara vanligare bland sällskapshundar.”

Aktuellt