Kan en hund se spöken?

Kan en hund se spöken?

Har din hund någonsin ställt sig upp mitt i natten, stirrat stint på något du absolut inte kan se och morrat dovt eller vrålskällt? Såna händelser kan få en att undra. Kan hundar se saker vi människor inte kan?

Hundars sinnen är så mycket skarpare än människans. Men  sanningen är att vi inte vet om hundar har pananormala förmågar utöver oss människor.

-Den mest intressanta delen av vetenskapen om hundens beteende och förståelse är att vi helt enkelt inte vet så mycket, säger Russell Hartstein, certifierad hundbeteendekonsult och hundutbildare i Los Angeles till AKC.

Dina egna uppfattningar spela roll

Mycket av en hunds beteende kan vara ett mysterium för en ägare. Men det finns otaliga exempel som får oss att undra om det otänkbara faktiskt är tänkbart.

-Vissa hundar kan uppvisa beteenden som gör att det ser ut som om de kanske känner av att en uppenbarelse är i närheten, säger dr. Mary Burch, chef för AKC Family Dog Program och certifierad djurbeteende.

Det kan vara en hund som stannar och står stilla vid en given punkt i huset. Ägaren upptäcker sedan att just på den platsen dog en person. Om en hund står i ett hörn, och skäller fast inget syns, kan det vara så att han känner något ovanligt? Eller kanske han stannar nära ett föremål som är associerat med en avliden familjemedlem, som om personen fortfarande är närvarande. Dr Burch påpekar att när en hund skäller på vad som inte verkar vara någonting, tror ägaren ibland att det är för att hunden ser ett spöke eller uppfattar något som vi människor inte kan se eller höra.

Det sjätte sinnet

Förutom de fem sinnena (syn, lukt, smak, beröring, hörsel), har hundar också en sjätte sinne. Den känslan vi får när något inte känns rätt skriver AKC. Vi brukar ibland beskriva det som den där magkänslan som säger oss vad som är rätt eller fel. Men som vi ändå inte vågar lita riktigt på. Skillnaden är dock att hundar är mer öppna med att lita på vad de känner och agerar på de känslorna. Medan de flesta människor analyserar vad som händer och förnekar möjligheten att andar och spöken finns.

–  Hundar är anmärkningsvärda varelser, med sinnen som överstiger en människa, förklarar dr. Burch.

När en hund sitter vid dörren och väntar på sin ägare kan detta beteende vara en vana som hunden helt enkelt lärt sig genom repetition. Men om ägaren kommer hem mycket tidigare än vanligt, och hunden ändå sitter vid dörren några minuter innan hans ankomst, kunde det oförklarliga beteendet vara hans sjätte sinne. Hundar har också möjlighet att upptäcka övergående katastrofer innan de händer, tack vare deras kraftfulla luktsinne skriver AKC.

–       Barometertryck och alla naturfenomen har lukter associerade med dem, säger Hartstein. De är bortom våra näsors förmåga att känna igen dem, men hundar kan känna av dessa förändringar omedelbart.

Kan hundar se saker vi inte kan?

Nivån på en hunds hörsel överträffar också en människa, och hundar har förmågan att höra höga ljud från ett mycket längre avstånd.  En hunds synfält är mycket bredare än vårt. De kan se föremål på ett större avstånd. Och deras förmåga att se i skymning och gryning är långt överlägsen vår, vilket gör det möjligt att snappa upp vissa rörelser som är osynliga för det mänskliga ögat.

-Deras sinnen är mycket välutvecklade, och det är uppenbart att de uppfattar världen på ett väldigt annat sätt än vi gör, säger Hartstein. Huruvida deras extraordinära sinnen kan känna av okända former, energier eller det paranormala fortsätter dock att förbli ett mysterium.

Aktuellt