Kan din hund manipulera dig?

Kan din hund manipulera dig?

Har du någonsin undrat över hur din hunds ansikte kan vara så väldigt oemotståndligt? En studie kan ha svaret på gåtan.

Text: Jasmine Öhlin

En studie publicerat i PNAS (Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America) berättar att mänskliga preferenser kan ligga bakom hundens ansiktsuttryck, speciellt de bedjande valpögonen.

När människan började avla fram domesticerade hundar ur vargen avlades de fram för att fylla ett specifikt syfte, till exempel dra slädar i kyligt klimat eller vakta en grupp nomader på deras vandring. Greyhound-liknande hundar avlades fram för att jaga byten i höga hastigheter och mastiff-typerna avlades för skydd. Men avlades hundarna omedvetet också för att vara söta?

Allt handlar om ögonen

Efter tid utvecklades människans samhälle och hunden följde med som en trogen följeslagare. Hundtyperna blev allt eftersom mer sofistikerade och skilda från varandra för att möta olika ägares livsstil och behov.

Studien från PNAS menar att genom domesticeringen av vargen ändrades ansiktsmuskulaturen för att reflektera mänsklig kommunikation. Musklerna som reser det inre ögonbrynet finns uniformt hos alla domesticerade hundar men inte hos alla vargar.”Det mest anmärkningsvärda i hundars beteendeanpassning, som också är ett resultat av urval under domesticering, är deras förmåga att läsa och använda mänsklig kommunikation på ett sätt som andra djur inte kan.”

Genom att analysera beteendedata har forskarna kommit fram till att hundar reser det inre ögonbrynet mycket mer frekvent och med högre intensitet än vargar. Forskarna tror att människan föredrog ”valpögon” och därför användes hundar med dessa egenskaper mer frekvent i avel.

Påverkan i hundsporter

Även om alla olika hundraser har sitt eget ansiktsuttryck, menar studien att rörelsen i ögonbrynen är densamma oavsett ras. AKC, den amerikanska kennelklubben pratade med Anne Burrows, författare av studien och professor i anatomi vid Duquesne University.

-Vi genomförde en studie för ungefär fem år sedan där vi studerade hundar i ett hundstall. Hundarna som tydligt visar rörelse i ögonbrynen blir adopterade snabbare än hundar som inte gör det, berättarAnen Burrow och förklarar vidare att hundar avlade för sällskap, som till exempel cavalier king charles spaniel, oftare gör rörelsen än andra raser.

Men vilken påverkan har det på aktiviteterna som vi ägnar oss åt med våra hundar hundar? Först och främst är ögonkontakt nödvändigt för social interaktion mellan hund och människa. Hundar använder den typen av kontakt när de till exempel inte kan lösa ett problem på egen hand. Ögonkontakt ger hunden möjlighet att få information som är direkt eller relevant för dem.

Kommunikation mellan arter

Agility och lydnad och många andra sporter omfattar en specifik typ av träning och kommunikation där det är nödvändigt att ha ett speciellt band till sin hund. Det är inte bara hunden som tar emot kommunikation utan här läser även människan av sin hund.

-Kommunikationen har inverkan på framgång i hundsporter eftersom människan påverkas av kommunikation, säger Burrows. Vi kan säkert mäta framgångarna och hur hundens ansiktsuttryck påverkar dem.

I hundsporter är kommunikation nödvändig. Ägare och hund samarbetar för att lösa uppgiften. Baserat på efterforskningarna som PNAS spekuleras det i om hundägare hellre arbetar med en mer uttrycksfull hund som kommunicerar tydligare och således presterar bättre i hundsporter.

Att skapa ett band

Studien menar att människor föredrar hundar som visar paedomorfiska (spädbarnsliknande, eller i detta fall valpliknande) ansiktsdrag. Exempel på paedomorfiska drag är en större panna och stora ögon. Att människor föredrar dessa drag blev tydligt efter att forskarna bett en grupp människor att välja bland bilder på hundar och katter som visade mer eller mindre av dessa drag. De som visade dragen blev valda mycket oftare.

Ögonbrynsrörelsen får ögonen att se större ut, vilket gör dem mer spädbarnslika och potentiellt mer tilltalande. Uttrycket ger ett ledset uttryck vilket triggar en omhändertagande respons hos människor.

Kan du motstå valpögonen?

En sak har varit konstant genom historien, och det är svårt att säga nej till de bedjande “valpögonen”. Hundar har utvecklats och formats genom sin uppgift, sin ägare och sin omgivning och människor dras av naturen till ett gulligt ansikte.

Studien observerade att alla domesticerade hundar har de specifika ögonbrynsmusklerna, förutom en hund av rasen siberian husky. Siberian husky är gammal ras och den är närmare besläktad med vargen än många andra raser. I studien hade de bara tillgång till en hund av rasen siberian husky, under sin efterforskning, så det är svårt att dra några slutsatser.

Burrows berättar att trots hon själv vet allt detta så har hon svårt att motstå sin egen hunds valpögon.

– Jag kan inte säga nej, det är helt omöjligt. När min hund ser på mig med en bedjande min släpper jag det jag gör och försöker ta reda på vad hon vill. Oftast är det godis hon vill ha.

Aktuellt