Internationella ledarhundsdagen

Internationella ledarhundsdagen

Foto Therese Selén

Den 25 april är det den Internationella ledarhundsdagen. En ledarhund ökar friheten och rörligheten för en person med synnedsättning på ett helt avgörande sätt.

Ledarhundens dag är en internationell dag för att uppmärksamma det fantastiska arbete som ledarhundarna, dressörerna, instruktörerna och ledarhundsförarna utför.

Hur blir ledarhunden och ledarhundsföraren samspelta? Vet ledarhunden när det är röd eller grön gubbe? Vet hunden vart den ska gå? Många har frågor om hur en ledarhund arbetar, men det allra viktigaste är att en ledarhund öppnar upp världen för synskadad.

I Sverige har vi till exempel många personer som väntat länge, ibland i flera år, på att få en ledarhund, en väntan som för många innebär stor frustration och begränsningar i vardagen. Behovet är således större än utbudet. Just nu står 37 personer som tidigare haft ledarhund och 18 personer som aldrig haft ledarhund tidigare på väntelista för att bli tilldelade en ny ledarhund. Dessutom väntar 19 personer på att få besked om så kallad dispositionsrätt, som enligt lag krävs för att kunna få en ledarhund.

En ledarhund ger livet ett helt nytt innehåll för många synskadade.

– Jag kan gå ut precis när jag vill och vart jag vill. Känner mig modigare, tryggare och säkrare i både trafik och natur. Bättre kompis och ledsagare finns väl inte på fyra ben, säger en av landets ledarhundsförare.

Ungefär sex gånger per år får Synskadades riksförbund, SRF, leverans av nya ledarhundar. I år köper man totalt in 40 ledarhundar.  Vid tilldelning av ledarhundar matchas de aktuella hundarna med förare på väntelistan. Hundens och förarens aktivitetsnivå ska matchas liksom hundens mankhöjd och förmåga att passa in i förarens miljö. Syftet med detta är att i så hög utsträckning som möjligt ge de bästa förutsättningarna för ekipaget att fungera under många år tillsammans.

-Labrador är den vanligaste rasen eftersom de ofta har de egenskaper som är viktiga,  bland annat arbetslust och samarbetsvilja, säger Mariana Vikström, handläggare på ledarhundsverksamheten, Synskadades riksförbund. Individer av andra raser kan fungera utmärkt, men riskerna är större att hundar av andra raser inte lever upp till de krav som ställs på en ledarhund. Vi har förutom labradorer även ett mindre antal schäfrar och storpudel i Sverige. Det finns totalt drygt 360 ledarhundsekipage i Sverige. En relativt stor andel av ledarhundarna är 9 år eller äldre.

-Storpudel har vi framför allt haft på grund av en felaktig uppfattning att de är bättre ur allergisynpunkt,säger Mariana Vikström. Nu vet vi att detta inte stämmer och att det finns vetenskapliga metoder att ta reda på vilka individer som har de lägsta allergennivåerna. Även här ligger labradorerna bra till, med många individer med låga allergennivåer.

-En ledarhund förändrar livet på många olika sätt, säger Mariana Vikström. En ledarhund kan till exempel innebära ökat självförtroende, ökad rörelsefrihet och möjlighet till snabbare gångtempo, mer motion, mer självständighet, möjlighet att åka kollektivtrafik och inte behöva vara beroende av att alltid åka färdtjänst och en smidigare vardag, rent allmänt.

 Snabbfakta

  • I Sverige finns närmare 300 ledarhundar.
  • Synskadades Riksförbund har myndighetsansvar för tilldelning och återtagande av ledarhundar enligt Ledarhundslagen.
  • Statsbidraget är i år på närmare 25 miljoner kronor.
  • När ledarhunden har vit sele på sig får den inte störas.
  • 80 procent av alla ledarhundar är labradorer.

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Ge tassarna en hjälpande hand

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Valpliv

Tips för bitiga valpar

I butik nu