Ingen hund i de nordiska vargarna

Ingen hund i de nordiska vargarna

De vargar vi har i Skandinavien saknar tydlig inblandning av hund, det visar ny forskning från Uppsala universitet där hela arvsmassan hos över 200 vargar har kartlagts.

Hos många andra av Europas vargstammar kan man se inblandning av hund, en hybridisering mellan lösspringande hundar och vargar är nämligen vanligt på många håll i världen och kan vara svår att undvika. I Södermanland påträffades dock 2017 en vargkull med inblandning av hund. Om sådana korsningar får föröka sig så utgör de ett hot mot vargstammens genetiska särart, skriver Uppsala Universitet i ett pressmeddelande. Forskarna har jämfört arvsmassan hos ett 100-tal hundar av olika raser med skandinaviska och finska vargar men har inte kunnat finna några bevis för att korsningar mellan hund och varg har satt spår i vargstammens genetiska sammansättning. Åtminstone kunde inte några tecken ses på att sentida korsningar påverkat vargarna.

 

Källa: Uppsala Universitet

Aktuellt