I kampen mot rabies

I kampen mot rabies

Den 28 september uppmärksammar vi kampen mot den dödliga sjukdomen rabies. Trots att sjukdomen till 100 procent kan förebyggas med vaccination, dör 59 000 människor av rabies varje år. Smitta sker vanligtvis via bett från rabiessjuka hundar.

World Rabies Day har som syfte att globalt öka medvetenheten om sjukdomen rabies. Rabies är en av världens dödligaste sjukdomar med en dödlighet på väldigt nära hundra procent. Trots att sjukdomen till hundra procent kan förebyggas med vaccination, dör 59 000 människor av rabies varje år.

Vaccinera mot rabies

Temat för 2019 års World Rabies Day är ”Vaccinate to Eliminate”. Målet är att belysa hur viktigt det är med vaccination av både människor och djur i kampen mot sjukdomen.

I år genomförs World Rabies Day för trettonde gången. Detta globala hälsoprogram anordnas av organisationen Global Alliance for Rabies Control, GARC. Organisationen har som mål att öka medvetenheten om de förebyggande åtgärder och kontrollinsatser som görs runt om i världen för att försöka utrota rabies.

Påverkar det centrala nervsystemet

Rabies är en virussjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Även om rabies har en dödlighet på nära hundra procent och är en av de äldsta sjukdomarna på jorden, menar World Health Organization (WHO) att det är en bortglömd sjukdom. Smitta sker vanligtvis via bett från rabiessjuka hundar. Barn är ofta särskilt utsatta.

Säkra och effektiva rabiesvaccin till människor och djur har stor betydelse för att minska antalet dödsfall orsakade av rabies. Det är också viktigt att öka medvetenheten hos människorna som lever i drabbade områden kring hur man kan förebygga smitta och hur man ska agera om man blir biten.

I år ligger fokus på att:

  • Se till att hundar vaccineras mot rabies – informera hundägare, veterinärer och myndigheter om vikten av vaccination.
  • Hjälpa människor att få tillgång till rabiesprofylax om man blivit biten – information till allmänheten med hjälp av sjukvårdspersonal och annan informationspersonal.
  • Arbeta mot målet att år 2030 ska inga dödsfall på grund av rabies inträffa – få myndigheter i drabbade länder att sätta in resurser för att bekämpa rabies. I anslutning till World Rabies Day meddelar MSD Animal Healthatt en milstolpe nåtts i kampen mot rabies – mer än 3 miljoner doser av företagets rabiesvaccin har donerats till olika massvaccinationsprogram av hundar i drabbade områden. I över 20 år har MSD Animal Health stöttat rabiesforskning samt donerat rabiesvaccin. Donationerna sker genom välgörenhetsprogrammet Afya och i år har alltså mer än 3 miljoner rabiesvaccindoser nått högriskområden runt om i världen.

Vill du veta mer:

För mer information gå in på www.afya.org

 Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Är din hund för tjock?

Våra experter

Hur farligt är algblomning?

Tävla och vinn

Vinn boken om Molly – den fyrbenta detektiven