Agria djurförsäkring, veterinär, frisk hund, sund hund,

Idag den 4 oktober är det Djurens dag.

4 oktober är Djurens dag!

Djurens dag, World Animal Day, infaller den 4 oktober varje år, och är en internationell temadag som uppmärksammas över hela världen för att belysa djurens situation och välmående.

Djurens dag startade redan 1931 av ekologer i Italien, för att lyfta fram den svåra situationen för hotade djurarter. Datumet fjärde oktober valdes för att Franciskus av Assisi, alla djurens skyddshelgon, tillägnats dagen. Numera firas dagen för att uppmärksamma djurskydd och djurrätt. Tyvärr har denna heliga dag fått konkurrens av kanelbullen sedan år 1999. Det finns många andra dagar att fira kanelbullen om man så önskar. I Sverige ordnar bland annat Svenska Blå Stjärnans olika förbund och ungdomsavdelningar en rad olika aktiviteter runtom i landet, och även andra djurskydds- och djurrättsorganisationer uppmärksammar dagen.

Strängaste djurskyddslagar

Sverige har en av världens strängaste djurskyddslagar men det finns fortfarande områden där den kan bli ännu bättre. Hösten 2011 presenterades ett förslag på förbättringar av lagen. Syftet var att säkerställa ett gott djurskydd, en god djurhälsa och främja respekten för djur och deras välfärd.

Den 14 juni 2018 fattade riksdagen beslut om att anta en ny djurskyddslag. Den tidigare djurskyddslagen antogs för 30 år sedan och utredningen med förslag till ny djurskyddslag presenterades för snart 7 år sedan.

Djurens dag

Det finns flera positiva delar i den lag som riksdagen nu antagit. Ett förtydligande i paragrafen om att djur ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden, ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, ett uttryckligt förbud mot att överge djur och ett förtydligande om att hemlösa djur ska omfattas av djurskyddslagen är de viktigaste delarna.

Det som inte kom med i den nya djurskyddslagen utan istället föreläggs i nya utredningar är djurskyddsfrågor som obligatorisk ID-märkning för katter, förbud mot uppbundna djur, förbud mot grytanlagsprov och hårdare straff för brott mot djur. Inte heller ett stopp för den nuvarande minkhållningen tas med i den nya lagen utan detta ska också utredas vidare.

 


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Att få den utvalda

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Och 2018 års favoritomslag är…