Har avel omformat hundens hjärna?

Har avel omformat hundens hjärna?

I hundratals år har människan avlat fram olika sorters raser med unika egenskaper och ändamål. Deras utseenden skiljer sig avsevärt åt. Men skiljer sig deras hjärnor åt också?

Bara i Sverige finns det 294 olika hundraser och rasvarianter. I hela världen rör det sig om mellan 500-600 olika raser, då räknas både registrerade och inhemska raser. Under hundratals år har människan avlat fram hundraser för olika ändamål. Man har sökt hundar som ska hjälpa till vid fågeljakt, hundar som ska vakta, hundar som ska tåla olika klimat, eller raser med huvudsyfte att vara sällskap. Kan dessa skillnader även synas i hundarnas hjärnor? Frågan forskare ställde sig: ”Är det mer än deras utseende som skiljer sig åt? Kan deras hjärnor vara olika?”

Ja, så är fallet. Det visade en studie som utfördes år 2019. I studien lät man MRI röntga 33 olika raser.

Läs mer här:

https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/build-a-dog

Studien visar att den uppgift för vilken en hund har avlats – säg att hämta fåglar – återspeglas i deras hjärnstruktur. Tänk alla dessa raser människan har avlat fram för så många skilda ändamål, från chihuahua till en sankt bernhardshund. Med en så stor variation av storlekar och temperament är det ingen överraskning att vi under processen har omformat deras hjärnor såväl som deras kroppar.

Hjärnornas form skiljer sig åt

Till exempel har hundar som är avlade för att vara små till storleken – säg till exempel lhasa apso – runda huvuden med liknande runda hjärnor som tar upp större delen av skallen. En större ras, till exempel golden retriever har däremot ett långt, smalt huvud och därmed en mer långsträckt hjärna som inte fyller hela skallutrymmet.

Efter att ha noterat skillnaderna i hjärnans storlek och form analyserade teamet vidare skillnader i själva hjärnan. Här observerade man hur vissa regioner varierade mellan raser med vissa beteendemässiga egenskaper. Man fann likheter i hjärnans struktur hos de raser som var avlade för liknande uppgifter.

Liknande hjärnstruktur

Till exempel, i den del av hjärnan som kallas prefrontal cortex, hade ett område som associeras med gruppens storlek och social interaktion samma variation bland hundar som avlas för att valla och vakta.

”Det låter klokt, eftersom dessa raser har roller som är kognitivt komplexa och krävande, så de kan behöva större stöd från prefrontal cortex”, säger studiens ledare Erin E Hecht, på Harvard universitet.

Intressant att notera är att man fann att dessa förändringar i hundarnas hjärnor har skett relativt nyligen.

”Det tyder på att hundhjärnans utveckling har hänt snabbt”, säger Hecht.

Vill du läsa mer:

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/humans-shaped-dog-brains

Aktuellt