Hur började vänskapen mellan hund och människa?

Hur började vänskapen mellan hund och människa?

Det finns ett flertal olika teorier om hur människa och varg knöt sina första vänskapsband. Jagade de tillsammans för att effektivt hitta föda åt respektive art? Eller sökte sig vargen till människans läger för att de hittade smaskiga matrester där? Nu finns en ny teori enligt en finsk studie.

En ny finsk studie visare ytterligare ett alternativ. Kan istidens överflöd av protein ha varit upptakten till den relation med det djur vi numera kallar människans bästa vän. Kan det ha varit så att det helt enkelt fanns enorma tillgångar på föda under denna period? Att det fanns ett sånt överflöd på protein under den hårda istiden att det minskade konkurrensen mellan de jagande arterna. Istället gynnades ett liv i harmoni dem emellan.

Minskad konkurrens mellan varg och människa

Maria Lahitinen, kemist och arkeolog vid Livsmedelsverket i Finland och huvudförfattare till studien som i dagarna publicerades i Scientific Report, förklarar:

-Jägare lämnar inte gärna avfall på samma plats om och om igen. Dåtidens människor tenderarade att döda sina konkurrenter och andra köttätare. Hur kom det sig att detta ömsesidiga fördelaktiga förhållande började, och hur den ursprungliga hårda konkurrensen mellan dessa båda köttätare kunde förändras, måste förklaras, säger Lahtinen.

Var det så att människorna var skickliga jägare? Och att deras jakter var så lyckade att de inte kunde hantera allt. Istället delade med sig av jaktlyckan till vargarna. På så vis knöt vi våra vänskapsband samman för all framtid. Den mest sannolika anledningen, enligt denna finska studie, till att vargen började tämjas är att det fanns ett överflöd av protein. Detta minskade konkurrensen mellan de två arterna. I studien publicerar man hypotesen att människa och varg levde bredvid varandra eftersom människorna lyckades jaga ihop tillräckligt med protein för att hålla de båda arterna mätta under de hårda vintermånaderna.

Människan hade större tillgång till kött

Människan hade sannolikt mer mat än vad man kunde hantera enligt studien. Det beror på vår oförmåga att hantera magert protein i för stora mängder, något som vargar inte har några som helst problem med. För människor kan överdriven konsumtion av protein leda till hyperinsulinemi (insulinresistens), hyperammoni (överskott av ammoniak i blod), diarré och i vissa extrema fall till och med död, enligt författarna. För att övervinna denna biologiska begränsning anpassade människorna sina dieter under vintermånaderna och inriktade sig på djurdelar som är rika på fett, fett och oljor, såsom nedre extremiteter, organ och hjärnan. Övrigt delade man med sig till vargflocken.

-Följaktligen kunde vargar och människor ”leva utan konkurrens i kalla miljöer”, säger Lahtinen. Detta gjorde i sin tur det möjligt för människor att hålla vargar som husdjur.

Källa: Scientific Report

Aktuellt