Hundsverige blir allt större!

Hundsverige blir allt större!

Intresset för hundar bara fortsätter att växa. Under perioden 1 januari – 31 augusti 2021 registrerade Svenska Kennelklubben 18,5 procent fler rashundar än under samma period 2020. Under detta år har det hittills totalt registrerats 47 109 hundar.

Långsiktigt ansvar

Att fler människor väljer att berika sina liv med en fyrbent kamrat är förstås positivt ur många aspekter. Men att skaffa hund innebär också ett stort ansvar – det ska ju bli bra för både människor och hund. Att vara hundägare är ett långsiktigt åtagande som kan vara i 10–15 år. Vilken ras man väljer har stor betydelse för att hundköpet ska bli lyckat, det är stor skillnad mellan exempelvis en vallhund och en jakthund. Ett sätt att skaffa sig värdefull information om hundrasernas egenskaper och lämpliga uppfödare är att titta på Svenska Kennelklubbens webbplats Köpahund.se. Här finns även mycket kunskap att hämta efter att du fått hem din nya familjemedlem.

Ingen ökning av omplaceringar

Trots den stora ökningen av antalet nya hundar märker SKK i dagsläget inte av någon ökning av omplacerade hundar i sitt hundägarregister. Det beror troligtvis på att uppfödare tar ansvar för att hitta rätt köpare från första början och att de kan avråda eller styra om de köpare som inte har rätt förutsättningar. Skulle det trots allt bli aktuellt med en omplacering av olika anledningar, är SKKs råd att man alltid först kontaktar uppfödaren. Dels för att denne gärna vill veta var hunden kommer att hamna samt att de oftast har ett stort kontaktnät som kan underlätta omplaceringen.

Fler medlemmar

Något som också fortsätter att öka är antalet medlemmar i SKKs länsklubbar. Från januari till sista augusti var det en ökning med 8,1 procent i jämförelse med samma period 2020 och man har nu 85 587 länsklubbsmedlemmar.

Aktuellt