Hundkennel eller hunddagis? Glöm inte registrera!

Hundkennel eller hunddagis? Glöm inte registrera!

Enligt EU:s nya djurhälsoförordning ska ansvariga för en plats där djur och avelsmaterial hålls registrera den. Ett viktigt syfte är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott. Jordbruksverket påminner nu om kravet och att inte avvakta för länge med registreringen.

Den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) trädde i kraft den 21 april. Bakgrunden är att det ska bli enklare att spåra smittor vid eventuella sjukdomsutbrott.

Dessa berörs

Registreringskravet gäller platser där djur hålls eller där avelsmaterial hanteras. Enligt AHL är det den som driver en anläggning som ska registrera den. Det kan handla om den som håller djur;

  • i stall
  • i vilthägn
  • på beten
  • i ett hunddagis eller katthem
  • på ett zoo.

Kravet omfattar alla djurarter men de flesta privata hem där sällskapsdjur hålls är undantagna. Också de flesta veterinärkliniker är undantagna från kravet.

– Den som driver anläggningen kan exempelvis vara den som äger, hyr eller arrenderar den. Är man osäker på vem som driver anläggningen får man prata ihop sig. Det viktiga är att någon har ansvaret, annars får man inte hålla djur på platsen, säger Fredrik Woods, projektledare på Jordbruksverket.

För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt AHL kan ses som ett sällskapsdjur.

I kommersiellt syfte

Om syftet med att hålla djuren är att tjäna pengar på dem räknas det som kommersiellt syfte. Några exempel på anläggningar som kan ses som kommersiellt syfte är hundkennlar, hunddagis och hund- och katthem.

Det räknas också som kommersiellt syfte om du:

  • föder upp 3 eller fler kullar hundar eller katter per år
  • mot betalning hyr/lånar ut 3 eller fler hundar eller katter per år
  • säljer hundar eller katter från 3 eller fler kullar per år av egen uppfödning
  • säljer 3 eller fler hundar eller katter per år från annans uppfödning
  • mot betalning tar emot (exempelvis inackordering och hunddagis) 4 eller fler hundar eller katter

Sista dagen för att registrera platsen är den 1 oktober.

 

Mer information hittar du här: E-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial (landlevande djur)
Här hittar du även vilka arter som kan räknas som sällskapsdjur.

 

 

Källa: Jordbruksverket

Aktuellt