Hunden med på fjället!

Hunden med på fjället!

Nu i sportlovstider tar många med sig hunden till fjällen. Men reglerna för att ha hund med sig i naturen i fjällen är strängare än på många andra håll.

  • I fjällen är reglerna för att ha hunden med i naturen strängare än på andra håll. Hunden måste alltid hållas kopplad i område där renskötsel är tillåten, och det är ju större delen av fjällen.
  • En lösspringande hund som ofredar renar riskerar livet. Den får skjutas av renskötaren om det inte går att fånga in den.
  • I nationalparker och naturreservat gäller oftast särskilda regler för att ha med hund. I en del nationalparker råder hundförbud eller koppeltvång.

Tillsyn av hund i naturen i övrigt

Under tiden 1 mars till 20 augusti ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det innebär i de flesta fall att hund ska hållas kopplad när man vistas i naturen under den perioden. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt. (Lagen om tillsyn över hundar och katter)

Källa: Naturvårdsverkets hemsida.

 

Aktuellt