Hundbajs ett hot mot biologisk mångfald

Hundbajs ett hot mot biologisk mångfald

Kvarlämnad hundbajs i naturreservat kan skada den biologiska mångfalden visar en studie gjord av forskare vid Gents universitet i Belgien.

Att kryssa fram mellan högar av hundbajs på skogspromenaden är förstås otrevligt. Men nu menar forskare att hundens bajs och urin också kan påverka miljön negativt i form av övergödning.

Det framgår av den studie från universitetet i Gent, som publicerats i tidskriften Ecological Solutions and Evidence. Forskarna har studerat förekomsten av hundbajs och hundkiss i fyra populära naturreservat med höga naturvärden i Gent.

Professor Pieter De Frenne huvudförfattare till studien kommenterar resultatet: ”Vi blev förvånade över hur hög näringstillförseln från hundar kunde vara. Atmosfärisk kvävetillförsel från jordbruk, industri och trafik får med rätta mycket politisk uppmärksamhet, men hundar är helt försummade i detta avseende.

Betydande gödsling

Varje år uppskattas hundarnas behov i det fria tillföra marken i genomsnitt 11 kilo kväve och 5 kilo fosfor per hektar i de naturreservat som ingick i studien. En betydande gödsling som hittills ignorerats menar forskarna. De tror också att detta resultat skulle vara liknande i många andra länder. I mängd motsvarar det ungefär hälften så mycket kväve som kommer från atmosfären årligen och den näringsrika marken försämrar livsmiljön för växter som kräver näringsfattiga miljöer. En jämförelse görs med utsläpp från fossila bränslen och jordbruk som genererar mellan 5 och 25 kilo kväve per hektar och år på många håll i Europa.

Plocka upp gör skillnad

Uträkningen är baserad på att hundarna gör sina behov helt fritt. I ett jämförande scenario gjordes en uträkning på om hundarna istället hölls kopplade och bajset plockades upp. I det fallet minskade tillförseln av fosfor med 97 procent och kväve med 56 procent. Anledningen är att hundbajset står för nästan allt fosfor medan kväve kommer från både avföring och urin.

Hundförbud kan behöva övervägas

Som tänkbara lösningar förslår forskarna att skötselplaner kan behöva ta större hänsyn till hundar. Även att kommunicera med hundägare om att kvarlämnat hundbajs bidrar till att ”gödsla” marken. Dessutom att hundförbud bör övervägas inom områden med särskilt känsliga ekosystem då det är svårt att göra något åt urin från kissande hundar.

Geneviève Metson, universitetslektor på Institutionen för fysik, kemi och biologi vid Linköpings universitet, tycker att studien är intressant eftersom den belyser de olika intressen som måste samsas i ett naturreservat nära en stad.

”Vi vill att människor ska njuta av de här områdena och människor tycker om att gå ut med sina hundar. Men vi vill också skydda känsliga ekosystem och därför är det viktigt att se till att människor plockar upp efter sina djur”, skriver hon i en kommentar till TT.

Källor: New Scentist, British Ecological Society och Ghent university

Aktuellt