Nya kopplingar hittade mellan hundars lukt och syn

Nya kopplingar hittade mellan hundars lukt och syn

Varför kan blinda hundar vara så duktiga på att ta sig fram, både i hemmet och ute på promenaden? Har du funderat över det? Kanske man nu har funnit svaret.

Nej, människor och hundar är inte lika. Vi har olika egenskaper, och olika fysiska förmågor. Nu har forskare vid Cornells Universitet hittat ett samband mellan syn och lukt hos hundar. Och detta kan vara förklaringen till varför blinda hundar ibland förvånansvärt lätt klarar sin omgivning.

Syn och lukt samarbetar

Forskare har nu kunnat dokumentera hur hundars luktsinne är integrerat med deras syn och andra unika delar av hjärnan. Detta kastar nytt ljus över hur hundar upplever och navigerar i världen.

”När en människa går in i ett rum använder vi i första hand vår syn för att ta reda på var dörren är, vem som är i rummet, var bordet är”, säger Pip Johnson, biträdande professor i kliniska vetenskaper och senior författare till ” Extensive Connections of the Canine Olfactory Pathway Revealed by Tractography and Dissection. ”Men hos hundar visar den här studien att lukt är starkt integrerat med synen i hur de lär sig om sin miljö och orienterar sig i den.”

Tröst för hund med ögonsjukdom

Johnson och hennes team hittade hos hundarna kopplingar där hjärnan bearbetar minne och känslor, som liknar dem hos människor. Men de hittade också aldrig tidigare dokumenterade kopplingar till ryggmärgen och nackloben som inte finns hos människor.

Den här informationsmotorvägen mellan syn och lukt kan förklara varför hundar som ser dåligt, eller till och med är helt blinda, ändå kan leka och navigera i sin omgivning på ett helt annat sätt än vad en människa med samma synproblematik kan. En tröstande kunskap för ägare till hundar med allvarliga ögonsjukdomar. 

Aktuellt