Bark &read, läshundar, barn och hund, läskunnighet, dyslexi

Hundar kan hjälpa barn att komma igång med läslusten och därmed förbättra läskunnigheten.

Hundar väcker läslusten hos barn

Hundar ska väcka läslusten hos barn och skolelever i Uppsala. Nu utbildas flera läshundsteam och lagom till nästa höst är tanken att de ska finnas i flera skolor.

Fem hundar och fyra hundförare specialutbildas just nu genom ett samarbete mellan Uppsala kommun och Vårdhundskolan. Tanken är att de ska fungera som lässtöd till barn på skolor i Uppsala skriver Upsala Nya Tidning.

– De tränas bland annat att lägga sig hos barnet och följa fingret när de läser. Då känns det som att hunden följer historien. Hundar får barnen att känna sig mer avspända och det blir lättare för dem att koncentrera sig. Hundarna kan väcka barns intresse för läsning och öka deras läsförståelse, säger hundföraren Mia Boivie.

Läslusten hos barn

I England har man arbetat med läshundar i många år, där finns Bark & Read Foundation. Det är ett projekt som syftar till att ta itu med läskunnigheten i England. Bark & Read Foundation har inrättats för att stödja och främja de organisationer som tar med hundar till skolor för att hjälpa barn med läskunnighetsproblem.

Jon Aisbitt, ordförande för Man-gruppen som sponsrar Bookerpriset, hävdade nyligen att 12 miljoner vuxna har en läskunnighet som förväntas av en 11-årig. Och att ett av sex barn kämpar för att läsa och skriva i Storbrittanien.

Läshundar ökar självförtroendet hos barnen

Forskning visar att barn kan vara nervösa och stressade när de läser för andra i en grupp. Att övervinna denna rädsla och främja kärlek i läsning är det första steget på vägen för att förbättra läskunnigheten.

Att ta hjälp av hundar är ett perfekt sätt att göra detta. Det räcker med att man har en hund i samma rum som barn som försöker läsa för att barnen ska bli mindre stressade, mindre självmedvetna och mer självsäkra eftersom hundar är icke-dömande. Det har visat sig att om barnen får läsa för en hund så ökar självkänslan hos barnet, det motiverar talet och inspirerar barn att njuta av upplevelsen av läsning.

I nästa nummer av Härliga Hund som precis har gått till tryck kan du läsa mer om läshundar och hur det fungerar i Sverige!

 

 


Nyhetsbrev

Mest läst just nu

Senaste numret


Våra hundskolor

Sluta tigga

Bloggar

Övningen ”dirigenten”

Våra experter

Vad ska jag göra om min hund blir ormbiten?

Tävla och vinn

Och 2018 års favoritomslag är…