Hundar upptäcker cancer

Hundar upptäcker cancer

Att hundar kan lukta sig till cancer vet du säkert redan. Men visste du att hur säkra de är?

Hundar älskar att gå med nosen i backen och utforska. Det är med nosen mycket av hundens information om omvärlden kommer. Och den fina egenskapen kan komma människor till nytta på många vis. Den omtalade studien som gjordes 2019 bekräftade det många visste, att hundens nos är helt fantastisk.

97 procents noggrannhet

Hundens luktreceptorer är 10 000 gånger mer exakta än människans. Och det är tack vara denna känsliga nos hundar kan urskilja lukter vi människor inte ens kan uppfatta. Den här studien som gjordes för några år sedan visar att hundar kan använda sitt högt utvecklade luktsinne för att plocka ut blodprover från personer med cancer. Och det med nästan 97 procents noggrannhet!

Detta är viktigt. För även om man inte kan bota all cancer, så ger tidig upptäck en mycket större möjlighet till god behandling.

”Potentiellt kan dessa tidiga upptäckter rädda tusentals liv och förändra på det sätt man behandlar sjukdomen”, säger  Heather Junqueira, forskaren som ledde studien vid BioScentDx.

Beagle och klickerträning

För studien använde Junqueira och hennes kollegor en form av klickerträning för att lära fyra beaglar att skilja mellan normalt blodserum och prover från patienter med malign lungcancer. Även om en av beaglarna, lämpligt namngiven Snuggles, enligt uppgifter var omotiverad att utföra jobbet, identifierade de andra tre hundarna helt korrekt lungcancerprover 96,7 procent av tiden och normala prover 97,5 procent av tiden.

Hundar kan påvisa cancer

”Detta arbete är väldigt spännande eftersom det banar väg för ytterligare forskning längs två vägar, som båda kan leda till nya verktyg för att upptäcka cancer”, säger Junqueira. ”Den ena använder hundens förmåga att påvisa närvaro av cancer i blodet som en screeningmetod för cancer. Den andra skulle vara att bestämma de biologiska föreningarna som hundarna upptäcker och sedan utforma cancerscreeningstester baserat på dessa föreningar.” 

Vill du läsa mer:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-04/eb-ssd032819.php

 

Aktuellt