Veterinärbloggen

Hundar som räddar (varandras) liv

Blodgivare

Passar din fyrbenta familjemedlem in på kriterierna för att bli blodgivare? Foto: AniCura

Vi människor och våra älskade, fyrbenta familjemedlemmar är mer lika än vi tror. Förutom att vi mår bra av varandras sällskap, av att vara aktiva tillsammans och att ha en varm famn att krypa upp i så behöver vi alla hjälp ibland. Idag är det många hundar som räddar varandras liv genom att vara blodgivare, precis som vi människor. Men behovet av blodgivande hundar är stort – och vi behöver fler hjältar som räddar liv.

Jag är ganska säker på att alla vi hundägare ser på våra hundar som hjältar. Det är så många saker som de gör för oss bara genom att vara en del av vår vardag. Men det finns också flera hundar där ute som är hjältar för varandra – som är skillnaden mellan liv och död för sina fyrbenta vänner.

Livräddande blodtransfusioner

Precis som vi människor så drabbas våra hundar också av olyckor och sjukdomar. Precis som vi människor behöver våra hundar hjälp i dessa lägen och blodtransfusioner kan för en del hundar vara direkt livräddande. Därför är det viktigt att vi har blodbanker och blodgivande hundar som lämnar blod regelbundet, men som också har möjlighet att komma in akut om det skulle krävas. Våra blodgivande hundar är verkligen hjältar som räddar varandras liv.

Ge blod – en frivillig och livsviktig insats

Bloddonationer är en frivillig insats från djurägare som hjälper oss inom djursjukvården att behandla allvarliga tillstånd och rädda liv. När en hund har donerat blod så separeras vanligen blodet i röda blodkroppar och blodplasma.

De röda blodkropparna ges till hundar som drabbats av en allvarlig blodbrist – till exempel till följd av en större blödning i samband med en olycka eller en förlossning, men även vissa medicinska tillstånd kan orsaka blodbrist. Blodplasman fryses ofta ned vilket ger den en längre hållbarhet. Blodplasma har ett förhållandevis brett användningsområde. Blodförgiftning, koagulationsrubbningar och leversjukdomar är exempel på tillstånd där plasma kan vara en del i behandlingen.

10 blodgrupper

Liksom människan har hundar olika blodgrupper, även om de skiljer sig från människans. Hos hund förekommer över 10 olika blodgrupper men de delas i huvudsak in i positiv och negativ blodgrupp. Hundar med negativ blodgrupp brukar kallas universalgivare eftersom deras blod kan ges till de flesta andra hundar utan att det uppstår reaktioner i mottagarens blod. Dessa hundar är alltså väldigt viktiga för en blodbank. Det stora flertalet av alla hundar har dock positiv blodgrupp, men även dessa hundars blod kan doneras till många hundar eftersom även mottagaren av blodet ofta är av positiv blodgrupp. Innan blodet ges till mottagaren görs ett så kallat korstest där man ser om bloden är kompatibla med varandra, det vill säga att inga reaktioner uppstår vilka skulle kunna skada den mottagande individen.

Hur går det till?

Processen för själva blodgivningen skiljer sig inte särskilt mycket från när vi människor lämnar blod. I de allra flesta fall har man en avtalad tid för blodgivningen, men det finns undantag där en hund är i akut behov av en blodtransfusion och då blir donatorn inkallad med kort varsel. Hundar lämnar blod 3-4 gånger per år.

Inför blodgivningen gör veterinären en kortare hälsokontroll av hunden och ett blodprov tas för att försäkra sig om att blodvärdena ser bra ut för dagen. Förutsatt att allt ser bra ut, får hunden sedan under lugna former lägga sig ned på sidan på en brits eller ett undersökningsbord. Blodet tas oftast ut via en halsven och utöver sticket så upplever hunden inget obehag under blodgivningen. Hundar som tycker att det är olustigt att lämna blod ska självklart inte behöva göra det. Jag kan försäkra er om att de hundar som har de ivrigast viftande svansarna när de kommer till djursjukhuset är våra blodgivare!

En positiv upplevelse

Själva blodtappningen tar mellan fem och sju minuter att genomföra och hunden lämnar omkring 400 milliliter blod vid varje tillfälle. Efter donationen ligger hunden kvar en stund med ett mindre tryckbandage över halsen. Under hela processen får hunden uppmuntran i form av klappar och vänliga ord. En och annan köttbulle eller annat favoritgodis slinker också ned. Det är viktigt att hunden uppmuntras såväl före som under och efter blodtappningen. Det här ska vara en positiv upplevelse för hunden, för den har ju inte själv kunnat ge sitt medgivande till blodgivningen.

Förutom smaskiga belöningar i form av leverpastej eller köttbullar så belönas våra hjältehundar med regelbundna hälsokontroller, kontroll av blodvärden, vaccinationer och vissa andra fördelar som kostnadsfri fästingprofylax. Det finns en annan uppenbar fördel för våra blodgivare – de uppskattar faktiskt att gå till veterinären, något som andra hundar oftast blir mer eller mindre stressade av. Det kan vara skönt att hunden är positivt inställd till veterinären om den blir sjuk eller om olyckan skulle vara framme.

Kan alla hundar bli blodgivare?

Många hundar passar som blodgivare, även om vissa raser kanske lämpar sig litet extra på grund av sitt gladlynta och vänliga temperament. Det är till exempel inte ovanligt att en blodgivande hund är av rasen Flat coated retriever. Det finns ett antal kriterier som behöver uppfyllas för att blodgivning ska vara aktuellt. Kriterierna syftar till att säkerställa att donationen kan ske med minimal risk för såväl givaren som mottagaren.

För att en hund ska få ge blod måste den väga minst 25 kilo och vara fullt frisk. Den får inte ha mottagit en blodtransfusion och den ska vara vaccinerad enligt det vaccinationsprogram som gäller i Sverige. Hunden ska ha nått vuxen ålder när den börjar ge blod, men i övrigt är det positivt att börja så tidigt som möjligt i hundens liv. En hund som inte haft några obehagliga upplevelser hos veterinären kommer sannolikt att fungera fint som blodgivare. Hundar kan lämna blod upp till ungefär åtta års ålder, sedan brukar de pensioneras. Eftersom det är en process att antas som blodgivare vill de flesta djursjukhus att hunden inte är äldre än fyra år då den börjar ge blod. Hundar som är importerade från utlandet eller reser utomlands får inte lämna blod. Detta beror på att det i vissa länder förekommer sjukdomar som är svåra att testa för och vilka kan spridas genom blodtransfusion. Tikar som används eller är tilltänkta för avel är inte heller lämpliga som blodgivare. Utöver dessa krav så är det förstås viktigt att hunden har en positiv inställning till människor och uppskattar hantering av andra personer än sin närmaste familj. Med det sagt brukar våra blodgivare utveckla en alldeles speciell relation med de personer som ansvarar för blodbanken.

Fler hjältehundar

Alla hundar som lämnar blod bidrar till att rädda liv. Det är verkligen en fantastisk gärning de gör. Och vi behöver fler hjältehundar. Passar din fyrbenta familjemedlem in på kriterierna för att bli blodgivare? Kontakta din veterinär för att höra var närmaste blodbank finns så kan ni tillsammans diskutera om din hund ska komma på en första kontroll. Kanske är just din hund en blivande hjälte.

Sandra Douglas, chefsveterinär AniCura Sverige

Sandra Douglas är chefsveterinär på AniCura Sverige. Hon har varit veterinär i 15 år och är specialist på hund och katt. Sandra brinner förstås för sitt yrke och sätter alltid djuren i första hand. Hon talar även varmt om sitt intresse för att förbättra verksamheten. Sandra bor i Haninge och är omgiven av djur hemma.

www.anicura.se

 

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Usch – min hund stinker ur munnen!

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Valpliv

Använd din hunds namn på rätt sätt!

I butik nu