Hundar lindrar stress i skola

Hundar lindrar stress i skola

En ny studie visar att hundar lindrar stress för skolbarn bättre än avslappningsövningar. Det gällde barnen i både vanliga skolor och specialskolor.

Nu visar en nyligen genomförd studie att hundar i skolmiljön sänker barnens stress. I den nya studien spårade forskarna nivåerna av stresshormonet kortisol i saliven hos 105 åtta- till nioåriga barn i fyra vanliga skolor i Storbritannien. Samt 44 barn i samma ålder från sju specialskolor. Barnen delades slumpmässigt i tre grupper: en hundgrupp, en avslappningsgrupp eller en kontrollgrupp.

20 minuter med hund

I hundgruppen interagerade deltagarna i 20 minuter med en tränad hund och förare; meditationsgruppen hade en 20-minuters avslappningssession. Sessioner genomfördes två gånger i veckan under fyra veckor.

Det visade sig att barnen i hundgruppen hade betydligt lägre kortisolnivåer. Det gällde barnen i både vanliga skolor och specialskolor. I vanliga skolor hade barn i kontroll- och avslappningsgrupperna en ökning av kortisol. Men barn som deltog i antingen grupp- eller individuella sessioner med hundar hade ingen statistiskt signifikant ökning av kortisol. 

Minskning av kortisol

Dessutom var deras kortisolnivåer i genomsnitt lägre direkt efter varje hundpass. För barn med särskilda pedagogiska behov sågs liknande mönster, med minskningar av kortisol efter hundmötet.

Författarna drar slutsatsen att hundar framgångsrikt kan dämpa stressnivåer hos skolbarn men påpekar att ytterligare forskning behövs.

Vill du läsa mer

Kerstin Meints, Victoria L. Brelsford, Mirena Dimolareva, Laëtitia Maréchal, Kyla Pennington, Elise Rowan, Nancy R. Gee. Can dogs reduce stress levels in school children? effects of dog-assisted interventions on salivary cortisol in children with and without special educational needs using randomized controlled trialsPLOS ONE, 2022; 17 (6): e0269333 DOI: 10.1371/journal.pone.0269333

Aktuellt