Hundar kan känna doften av rädsla

Hundar kan känna doften av rädsla

Forskning visar att din hund kan dofta sig till ditt humör och sinnesstämning. Den kan till och med ta till sig känslan som sin egen.

Text Jasmine Öhlin. Foto Getty Images

De flesta hundägare är övertygade om att hunden kan känna av deras känslor och faktum är att forskning visar att de har rätt. Biagio D’Aniello, docent i zoologi vid  universitetet “Frederico II” i Neapel, Italien, berättar att tidigare forskning har visat att hundar kan se och höra mänskliga känslor. Däremot hade ingen tidigare studerat om hundar kunde använda sig av luktsinnet för att finna ledtrådar om människors känslor.

“Luktsinnets betydelse har tidigare varit väldigt underskattad, kanske eftersom vi människor är mer fokuserade på det visuella” konstaterar D’Aniello i en artikel i New scientist.

Dofttester

D’Aniello och hans kollegor testade om hundar kunde läsa av mänskliga känslor enbart från doft. Frivilliga testpersoner fick titta på olika kortfilmer skapade för att framkalla en viss känsla, som rädsla, lycka eller en neutral känsla. Efter att testpersonerna tittat på filmen samlade teamet in svettprov från testpersonerna. Doften från svettproven presenterades sedan för hundar samtidigt som deras beteende och hjärtfrekvens noga övervakades.

Skrämd eller lycklig

De hundar som fick dofta på svettprov från personer som skrämts av filmerna visade fler tecken på stress än de hundar som doftade på de lyckliga eller neutrala proverna. De hundarna hade också en högre hjärtfrekvens och sökte mer kontakt och bekräftelse från sina ägare. Samtidigt drog de sig i högre grad undan från främlingar.

Överföra känslor

D’Aniellos forskning tyder på att människor oavsiktligt kan föra över känslor till sina hundar. En annan studie visar på att hundar kan göra detsamma, men då genom att använda sina uttrycksfulla ansikten.

Aktiva ansiktsrörelser

Julia Kaminski, doktor vid University of Portsmouth i England, och hennes kollegor har forskat fram att hundars ansiktsuttryck är mer uttrycksfulla när de vet att en människa tittar på dem. Teamet studerade hundar när de mötte människor som antingen tittade på eller bort från dem, samt antingen gav dem mat eller ingenting. Teamet analyserade hur aktiva hundens ansiktsrörelser var i de fyra olika scenarierna. Resultatet av studien visade att hundars ansiktsrörelser var som mest aktiva när en person tittade på dem.

“Detta är ännu ett bevis på att hundar är väldigt känsliga för människors uppmärksamhet” berättar Kaminski.

Höjda ögonbryn

Kaminski upptäckte även att hundar som visste att en människa tittade på dem höjde ögonbrynen på ett speciellt sätt, och uttrycker vad vi kallar “valpögon”. Det är sen tidigare känt att hundar i hundstall med denna ögonbrynsrörelse har större chanser att snabbt få ett nytt hem. Sorgsna, bedjande och valpliknande ögon triggar en empatisk reaktion hos människor. Denna ögonbrynsrörelse är mest troligt en produkt av domesticeringen och att människor gärna väljer hundar med valplika drag.

Ett exempel på hur känsliga hundar är för vår uppmärksamhet är att de medvetet kan använda sig av en bedjande blick.

 

 

Nyhetsbrev

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Hund hos veterinär

Distriktsveterinärerna: Hjälp finns om hunden blir akut sjuk

Bloggar

Blodgivare

Hundar som räddar (varandras) liv

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret