Hundägare löper mindre risk för hjärtsjukdomar

Hundägare löper mindre risk för hjärtsjukdomar

Foto Getty Images

Att hundägare är friskare än de flesta tyder många studier på. En hundägare måste ut och motionera hunden oavsett väder, om man har hund finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.

Men inte nog med det, hundägare har dessutom en bättre kosthållning. Summan av detta leder till att hundägare löper mindre risk att drabbas av hjärtsjukdomar.

De med hund har hälsofördel

Varje år dör omkring 17 miljoner människor i världen av hjärt- och kärlsjukdomar. 2016 utgjorde dessa sjukdomar nästan 45 procent av alla dödsfall i Europa. En studie som påbörjades 2013 visar på hundägares hälsofördelar vad gäller hjärt- och kärlsjukdomar. Både jämfört med icke hundägare men även med personer som äger något annat djur. De med hund har en stor hälsofördel.

De största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar är rökning, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet. Till den förhöjda risken hör även obehandlat högt blodtryck, höga kolesterolvärden och diabetes.

Samband djurägande och minskad risk för hjärtsjukdomar

Studien, Dog Ownership and Cardiavascular Health, påbörjades 2013 och ska pågå till 2030. Vart femte år görs en uppföljning och redan nu ser man vissa samband mellan djurägande och minskad risk för hjärtsjukdomar. I den uppföljning som gjorts under året av de 1 769 personer mellan 25 och 64 år som ingår i studien och som inte har någon historik av hjärtsjukdomar, mättes BMI, kostvanor, kolesterol, blodtryck och aktivitetsnivå som alla kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdomar.

Därefter delades de in i tre grupper: Hundägare (746 personer), icke-djurägare (1023 personer) och ägare till något annat djur (317 personer). De personer som hade bäst värden var hundägarna som generellt hade bättre kostvanor och ägnade mest tid åt fysiska aktiviteter. Ägare av andra djur uppvisade bättre värden än icke djurägare, men nådde inte samma goda resultat i mätningarna som hundägare.

Hundägarna var mer benägna att följa rekommendationerna för bättre hälsa gällande kost och fysisk aktivitet. Däremot inte när det gällde rökning.

ANNONS

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Vaccinationer – rätt skydd är viktigt

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Tävla och vinn

Tik med valpar

Uppfödare! Har du bästa bilden?

Senaste numret