Hund på Gotland smittad med resistent bakterie

MRSP är en multiresistent bakterie, vilket innebär att infektionen kan vara svår att behandla och ta  längre tid att läka.

Men det finns ingen anledning till oro, eftersom dom kliniker där den smittade hunden varit har bra rutiner, enligt länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

MRSP-smitta är anmälningspliktig enligt lag. Det rapporterar Sveriges Radio.

Aktuellt