Fästingsäsongen är i full gång!

Fästingsäsongen är i full gång!

När våren äntligen är kommen och det blivit varmare har fästingarna blivit mer aktiva. Samtidigt har många blivit hund- och kattägare under året som gått och kanske är inte alla medvetna om farorna med fästingar och vikten av att skydda sitt husdjur mot dessa små kryp.

Fästingar är inte bara ett aber för oss människor utan även för våra kära hundar. Fler och fler fästingarter söker sig till de nordiska länderna samtidigt som fästingsäsongen blir längre med varmare temperaturer.

Fästingar i Sverige

I Sverige har vi cirka tio olika arter av fästingar och den vanligaste kallas helt enkelt Vanlig fästing, eller Ixodes ricinus på latin. Fästingen angriper både djur och människor och behöver suga blod för att utvecklas och överleva. En fästing har en livscykel på åtminstone två till tre år, i extrema fall så lång som sex år. Det är alltså seglivade små rackare. Honan lägger mellan 1000 och 3000 ägg så det är inte konstigt att fästingar lätt blir en plåga!

Fästingarna trivs bäst i skuggiga och fuktiga miljöer såsom våtmarker, men också i våra lövskogar där det finns tät undervegetation.

Sjukdomar som sprids via fästingar

Fästingen kan vara bärare av sjukdomsframkallande bakterier och virus. Fästingen agerar oftast som vektor, det vill säga den bär smittämnet från ett djur till ett annat. I Sverige kan fästingar sprida Anaplasma, Borrelia och TBE-virus (orsakar fästingburen hjärninflammation).

Frisk inom några dagar

Att hundar drabbas av Anaplasmos är relativt vanligt. Sjukdomen yttrar sig oftast som hög feber, nedsatt allmäntillstånd och förändrade blodvärden i form av brist på blodplättar. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika och hundarna tillfrisknar oftast fullständigt inom loppet av några dagar. Det finns inga belägg för att hundar skulle få kroniska besvär efter en genomgången Anaplasmainfektion. Långt ifrån alla hundar som smittas med Anaplasma utvecklar klinisk sjukdom.

Antikroppar

Det är inte ovanligt att en hund har antikroppar mot Anaplasma utan att för den skull ha varit sjuk. Således går det inte att ställa diagnos avseende Anaplasmainfektion enbart baserat på förekomst av antikroppar och förekomst av antikroppar är i sig inget skäl till att behandla hunden med antibiotika. Detsamma gäller för Borrelia där hundar tycks var betydligt mindre känsliga för infektion än människor. Även sjukdom till följd av TBE är ovanligt hos hundar. Många hundar blir smittade med TBE-virus men det finns ytterst få fall beskrivna där hunden utvecklat klinisk sjukdom till följd av virusinfektionen.

Förebyggande insatser

Den viktigaste insatsen för att förebygga fästingbett och därmed risken för fästingburen sjukdom är att regelbundet gå igenom hundens päls och plocka bort eventuella fästingar innan de hunnit bita sig fast. Eftersom fästingen kryper runt en stund innan den biter finns goda möjligheter att hinna avlägsna fästingen innan ett bett uppkommer. Under den tid på året då fästingarna är som mest aktiva behöver du gå igenom pälsen efter varje promenad. Risken att smitta ska överföras från fästingen till hunden ökar ju längre tid fästingen sitter fast på hunden, så vikten av att snarast möjligt avlägsna fästingar som bitit sig fast kan inte nog poängteras.

Pincett eller fästingborttagare

Fästingen avlägsnas lättast med hjälp av en pincett eller en särskild fästingborttagare, till exempel fästingkofot eller fästingögla. Det finns några gamla husmorstips om att smörja fästingen med smör eller olja för att underlätta avlägsnandet – undvik detta. Det enda det tillför är en kletig päls. Sära på pälsen runt fästingen, fatta tag med pincetten eller fästingborttagaren så nära huden som möjligt och dra fästingen rakt ut. Ibland följer inte hela huvudet med men det är inget att oroa sig för. Det torkar oftast in till en liten sårskorpa och lossnar efter några dagar. Du behöver inte tvätta fästingbettet eller på annat sätt behandla det. Ibland uppstår en liten svullnad och rodnad efter bettet men denna går tillbaka av sig självt.

Förebyggande medel

Många hundägare väljer att använda fästingförebyggande läkemedel och idag finns en uppsjö olika preparat på marknaden i form av halsband, tabletter och spot-on preparat. Preparaten har lite olika verkningsmekanismer. En del preparat verkar avstötande på fästingen, det vill säga gör att fästingen inte vill sätta sig på hunden och risken för bett minskar därmed. Andra preparat fungerar först då fästingen biter sig fast på hunden. Dessa preparat har en snabb avdödande effekt så även om fästingen måste bita sig fast för att preparatet ska utöva sin verkan så minskar risken för fästingöverförda sjukdomar. Ibland kan det vara svårt att välja preparat. Mitt råd är att då ta hjälp av din veterinär. En del preparat är dessutom receptbelagda vilket betyder att du behöver besöka en veterinär för att få ett recept. Vissa digitala veterinärtjänster erbjuder också förskrivning av recept på fästingpreparat.

Vaccin?

Det är idag möjligt att vaccinera hunden mot Borrelia. Då klinisk sjukdom till följd av Borreliainfektion är så pass ovanligt är det relativt få hundar som vaccineras i Sverige. Mot TBE finns inget vaccin för hundar. Eftersom viruset mycket sällan orsakar sjukdom hos hund skulle värdet av ett vaccin vara ytterst begränsat.

Inga mörka moln

Det är lätt att fästingarna blir ett mörkt moln på den annars så ljusa sommarhimlen. Men kom då ihåg att de förebyggande insatserna från dig som ägare blåser bort det där mörka molnet lika snabbt som det dök upp. Jag önskar dig och din hund en underbar sommar med sol, bad och massor med tid tillsammans.

 

Sandra Douglas, chefsveterinär AniCura Sverige

 

 

Sandra Douglas är chefsveterinär på AniCura Sverige. Hon har varit veterinär i 15 år och är specialist på hund och katt. Sandra brinner förstås för sitt yrke och sätter alltid djuren i första hand. Hon talar även varmt om sitt intresse för att förbättra verksamheten. Sandra bor i Haninge och är omgiven av djur hemma.