Del 1

God hjärnhälsa – påverka inlärningen positivt

God hjärnhälsa – påverka inlärningen positivt

Foto: Pixabay

Visste du att hundar och människors hjärnor har flera likheter? Med den vetskapen kan vi bli ännu bättre på att ta hand om våra hundar – och ge dem en god hjärnhälsa. Härliga Hund har pratat med Jenny Nyberg, doktor i neurovetenskap och tillika hundtränare, om vad en bra hjärnhälsa för hund är.

Människor och hundar är mer lika än vad man tidigare trott.

– Känslor, minne och inlärningsförmåga är ganska lika överlag, säger Jenny Nyberg. Hundar känner känslor som glädje och rädsla precis som vi gör. Det som skiljer sig mest är mer avancerade mentala funktioner som exempelvis gör att vi människor kan tänka i flera led och är bättre på konsekvenstänk.

Likheter

Hundar har också en hjärna som är bättre på att tolka doftintryck medan våra hjärnor är bättre på synintryck. Men det är likheterna vi ska fokusera på nu. De gör nämligen att vi kan dra vissa slutsatser om till exempel inlärning, som kan hjälpa dig som hundtränare.

– Det som påverkar vår inlärningsförmåga påverkar troligen även hundars, och nu har forskningen på hundars hjärna utvecklats så vi vet mer om den, säger Jenny Nyberg.

Funktionell magnetröntgen

Under de senaste åren har två forskarlag, ett i Ungern och ett i USA, lyckats göra så kallad funktionell magnetröntgen på hundars hjärnor. Man tittar då på hur hjärnan aktiveras som respons på exempelvis en bild, doft eller ett ljud. (Vanlig magnetröntgen är utan stimuli.) Det låter kanske inte så svårt men för att lyckas göra en magnetröntgen måste hundarna gilla att åka in i magnetkameran – som ser ut ungefär som ett rör – och frivilligt ligga stilla där. Hunden måste vara lugn och trygg för att man ska kunna mäta vad som händer i hjärnan och träningen har därför varit positiv från början till slut.

Mycket mer likt

– Man kan ju inte binda fast en hund för att röntga hjärnan – det hade troligen gett fullt stressutslag och testerna hade blivit meningslösa. Båda forskarlagen har studerat vad som påverkar inlärning på ett positivt respektive negativt sätt. Det viktigaste budskapet från deras studier är att hundars mentala funktioner och känsloliv är mycket mer likt vårt än vad vi tidigare trott.

– Vi har ju svårt att lära oss saker om vi är rädda, ledsna eller mår dåligt men när vi är nöjda, glada och belåtna så har vi lätt för att lära. Så är det för hundar också, säger Jenny Nyberg.

Inlärning går via känslorna

För att vi och hundarna ska lära oss något behöver vi lagra det i vårt långtidsminne. Hela processen går via känslocenter i hjärnan innan det passerar mer logiska områden.

Belöningscentra aktiveras

– Det är alltså viktigt vilken känsla hunden har när den lär sig något. Om hunden har en bra känsla kommer den lära sig bättre. För att få optimal inlärning behöver hundens belöningssystem ”gå igång”. På forskarspråk innebär det att belöningscentra i hjärnan aktiveras. En studie visade vad som hände när man gav hunden en felsignal jämfört med när de fick en belöningssignal. Felsignalen ledde inte till något obehag utan var vad man kallar en ”non reward marker” – en signal som talar om att belöningen uteblir. Belöningssignalen ledde till att hunden fick en belöning. Hundarna kunde se de två signalerna när testerna gjordes.

Belöningssignal

– Det visade sig att hjärnans belöningssystem – som alltså påverkar inlärning positivt – blev mer aktivt när hunden fick belöningssignalen. Att belöningssystemet aktiveras av korv och inte av en felsignal är inte i sig banbrytande – utan visar att även hundars hjärnor kan studeras med magnetröntgen, säger Jenny Nyberg. Det är också en bekräftelse på att hundars belöningssystem fungerar som vårt.

På nytt språk

I en annan studie fick hundarna lära sig sitt och ligg på ett nytt språk. Efter att de tränats fick en grupp hundar sova, en annan promenerades, en grupp fick leka lugnt med en kong och en fjärde grupp fick lära sig ytterligare något nytt.

– Forskarna testade sedan hur bra de nya sitt- och liggsignalerna satt sig – både direkt efter och en vecka efter inlärningstillfället. De som hade promenerat och sovit hade lite bättre inlärning direkt efter, men effekten var inte jättestor, säger Jenny Nyberg. Vad som däremot skiljde ut sig var den grupp av hundar som fått lära sig något nytt direkt efter att de lärt sig sitt och ligg på det nya språket. Efter en vecka var de mycket sämre på sitt och ligg än vad de andra hundarna var.

Lär inte in för mycket nytt på en gång

– Det finns alltså vetenskapliga belägg för att kampanja saker – det vill säga välj ett par nya beteenden du vill lära din hund och träna dem ett tag. Träna inte för många saker parallellt.

Lek ihop med inlärning

Att hundar får leka efter att de lärt sig något nytt är också bra. I ytterligare en studie fick hundarna lära sig skilja på några olika föremål som såg ut och doftade lite olika. Därefter delades de in i två grupper. Den ena gruppen fick leka intensivt, springa fort och hämta en frisbee. Den andra fick vila, men inte sova, i sin korg.

– Dagen efter när inlärningen testades presterade de som hade lekt 40 procent bättre än de som vilat. En moderat till mild positiv stress förbättrar alltså inlärning. Lek med din hund när du har lärt den något nytt, så blir den bättre på det du lärt den, säger Jenny Nyberg.

Jenny Nyberg, forskare i neurovetenskap på Göteborgs universitet.

Text och Foto:  Lena Gunnarsson

LÄS MER OM DE TVÅ FORSKARLAGENS ARBETE HÄR:
Ungersk grupp
Amerikansk grupp 

 

Läs även del 2: God hjärnhälsa – undvik sådant som påverkar inlärningen negativt

Läs även del 3: God hjärnhälsa – Hur påverkar fysisk aktivitet inlärningen

 

 

 

 

ANNONS

ANNONS

Mest läst just nu

I samarbete med Distriktsveterinärerna

Usch – min hund stinker ur munnen!

Bloggar

Valpsommar – det här behöver du tänka på

Valpliv

Använd din hunds namn på rätt sätt!

I butik nu