Förstår hunden vad du säger?

Förstår hunden vad du säger?

Hur mycket förstår hundar av vad vi säger? Och är det verkligen sunt att gå runt och prata med sin hund?

De flesta hundägare har för vana att gå och småprata med sin hund. Berättar om sig och sitt, om vad som ska ske, frågor ställs och hundens förväntas inte svara, inte i ord i vilket fall. Utomstående kanske anser att det är konstigt att vi hundägare ”pratar med djur”. Men idag vet vi, tack vare vetenskapen, att hundar har en fenomenal förmåga att förstå vad vi säger. Både på ett emotionellt plan och ordagrant.

Uppfattar tonalitet och den känslomässiga laddningen

Att hundar kan lära sig ord, kommando har vi vetat länge. Men en struktur i deras hjärnor väldigt lik vår egen gör det dessutom möjligt för våra jyckar att ha så kallad tonfallsförståelse. Det innebär att de uppfattar vår tonalitet och den känslomässiga laddningen i utlåtandet. Några av världens främsta hundforskare vid Eötvös Loránd universitetet i Budapest i Ungern har genomfört en intressant studie. De har tränat hundar till att ligga helt stilla i en magnetkamera (MRI) för att kunna scanna deras hjärna och analysera dess funktion när matte/husse säger ord, först med neutral och sedan glad röst. Resultaten visar att hundar analyserar verbal information på samma sätt som vi människor gör. Samma centra lyser upp. Känslan bakom orden processas i höger hjärnhalva och ordets exakta betydelse bearbetas i vänster hjärnhalva.

Ditt prat har förberett hunden

Associativ inlärning och minne påverkade enligt studien också hundens reaktion. När exempelvis ”duktig” sades med glad röst lyste centret för belöningssystem upp kraftigt. Forskarna menar att hundars emotionella reaktion på vad vi säger delvis har att göra med vilken förväntan de har på ordet som sägs, men även hur det sägs. Dessutom är det bevisat att miljön påverkar hundens förmåga till språklig förståelse.

Hundar omgivna av mänskligt tal har lättare att lära in olika begrepp. Så om du går och småpratar med din hund har du med stor sannolikhet grundtränat den i ordförståelse. Har ditt snack dessutom gett hunden förståelig information om hans/hennes omgivning eller om vad som förväntas av honom/henne ökar du lyhördheten hos din hund. Ditt prat har förberett hunden och information av värde har plockats upp, det ökar jyckens vilja att lystra även i framtiden.

Pratar som en pedagogisk skolfröken

När vi däremot övar ordförståelse (se träningsinstruktioner nedan) eller lär in kommandon kan det dock vara klokt att skära ner på svamlet ett tag. Om du babblar på konstant och samtidigt tar fram en nalle och säger ”nalle” i samma ton som övrigt babbel blir det svårare för hunden att koppla samman ord och föremål. Om du istället är tyst, sträcker fram nallen och säger ”Nalle” tydligt greppar den betydligt snabbare vad du menar.

Detsamma gäller om du tränar lydnad och tjatar ”Sitt, sitt, siiiitttt!!!” utan att på annat sätt visar vad begreppet betyder. Då förvirrar och stressar du hunden som inte förstår. Hade han/ hon hajat hade du inte behövt upprepa dig. På samma sätt kan lockande, puss-ljud och kvitter bli distraherande till skillnad från tydligt kroppsspråk och markanta rätt- och fri-kommandon. Ditt konstanta prat riskerar att bli ett surr hunden behöver sålla sig igenom. Det i sig kan vara en utmaning för den superklipska hunden som behöver försvåring men ett dåligt utgångsläge för nybörjaren.

För gemene hund räcker det bra att vi pratar som en pedagogisk skolfröken. Men glöm inte tonaliteten. Saklig och neutral eller trevlig och positiv. Om det sipprar in krav eller allvar, hårdhet, kan fel centra i hjärnan tändas. Det påverkar direkt hundens motivation och viljan att försöka sig på nya saker.

Testa ordförståelse:

  • Sätt dig med hunden framför dig. Håll två, för hunden okända föremål, bakom ryggen. Din hund kan ha sett föremålen tidigare men bör inte veta vad vi människor benämner dem med. Exempelvis en gaffel och en disktrasa, eller en barbiedocka och en äggkartong.
  •  Ta sedan fram en sak i taget, låt hunden bekanta sig med föremålet. Nosa, titta på samtidigt som du upprepar substantivet, ”gaffel, gaffel, gaffel” lugnt, tydligt och med jämna mellanrum. Låt sedan gaffeln försvinna bakom ryggen. Ta nu fram disktrasan, låt hunden bekanta sig med föremålet medan du upprepar ordet ”disktrasa, disktrasa, disktrasa”. Varje föremål repeteras tills hunden verkar ha fått nog, det brukar inte ta så långt stund cirka 20–30 sekunder.
  • Nu till testet: Håll fram båda föremålen i vardera hand, håll dem en bit ifrån varandra och gärna en bit från jycken så att han/hon behöver sträcka sig för att nosa på dem. Tjuvstartar hunden och börjar nosa på någon av prylarna innan du ställt test-frågan så drar du lugnt undan sakerna tills hunden satt sig igen. Rabbla inte ”nej”, ”fy”, ”vänta” eller liknande, sitt bara tyst och invänta att hunden sätter sig i startläge och väntar. Ta sedan fram sakerna igen och invänta hundens fokus på dig. Först då säger du ett av orden exempelvis: ”Gaffel” och ser om hunden tittar på, nosar mot eller puttar till just gaffeln. Beröm och belöna om hunden väljer rätt.
  • Alternera sedan vilket föremål du namnger och i vilken hand du håller ”rätt” sak i. Var noga med att du själv inte sneglar mot det rätta föremålet. Känns det svårt att vara neutral kan du lägga sakerna framför hunden istället.
  • När hunden knäckt koden kan du relativt snabbt utöka antal föremål/ord. Lägg till namn på personer och varför inte verb… ”Hämta dockan” kan utvecklas till ”hämta X, Y, Z” och så vidare. Igen för att undvika att du pekar med ditt intresse (blick eller riktning) kan du lägga föremål X, Y, Z i ett annat rum och skicka hunden att hämta föremålen en efter en.
  • Ordförståelse är en trevlig och utmanade hjärngympa som är väldigt bra för relationen då samarbete, lyhördhet, glädje och förståelse står i fokus.

 

Border collien Chaser förstår över 1000 ord

Den världskända border collien Chaser har ett ordförråd på över tusen föremål. Hon kan även utföra olika sysslor med de olika föremålen om man ber henne. Det visar att hon även förstår långa meningar samt verb. Chasers husse var etolog och använde sin hund som studieobjekt för att bevisa förmågan hos hund. Och faktum är att husse till slut tröttnade på inlärningslekarna, men inte Chaser…

Mena vad du säger

Många av oss i nära samspel med hund har upplevt detsamma. Det är inte alltid de inlärda kommandona hunden lystrar bäst till. Ibland kan låga haranger och förklaringar ge hunden en djupare förståelse för vår önskan. ”Idag vallar vi hem korna från den norra beteshagen” i kombination med fåraherdens blick mot korna och ett allvar i rösten är väldigt informativt för en hund. Eller ”Kom så åker vi till syrran tar med oss Sigge till klubben och kör agility” i glad ton gör vår jycke förväntansfull och medan han cirklar mot bilen… kontra ”Nu måste vi faktiska åka till veterinären…” i låg ton och en farhåga i bakhuvudet. Då är det inte konstigt om hunden lommar ut på tomten och upp på spejar- och spanarstenen långt från bilen på uppfarten. Ord och känsla har en samverkande betydelse. Så mena vad du säger.

Studieresultaten är ett bevis på något vackert

Enligt vetenskapen är det just med en kombination av tonfallsförståelse och ordförståelse som hunden upplever och drar slutsatser om vårt verbala budskap. Studieresultaten är ett bevis på något vackert. Människor och hundars hjärnor har sam-evolverat och de hundar som förstått oss allra bästa har fått fortplanta sig. Vi valde att tämja och sedan domesticera och avla vidare på de hundar som bäst förstod vad vi sa med vårt kroppsspråk, vår känsla men även våra ord och vår ton. Vår samexistens och behovet av varandra över artgränserna är orsaken bakom våra hundars språkbegåvning.

 

FILMTIPS:
Se hur Chaser tränar ordförståelse på Youtube här

 

Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images.
Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör.
www.carolinealupo.se

Aktuellt