Fokus på hundrasers långsiktiga utveckling

Fokus på hundrasers långsiktiga utveckling

Att föda upp en valpkull är en dröm för många. Men avel kan också vara en komplicerad fråga. Vi har pratat med Anne Bucksch som arbetar som avelskonsulent på Svenska kennelklubben. Vilka frågor står på agendan inom svensk hundavel idag?

Vad gör egentligen en avelskonsulent? 

Som avelskonsulent arbetar jag på uppdrag av SKKs avelskommitté. Min roll är att vara lite “spindeln i nätet” när det gäller kontakten mellan just SKKs avelskommitté, våra rasklubbar och forskningsvärlden. Jag projektleder ett antal olika arbetsgrupper på uppdrag av SKKs avelskommitté. Har mycket kontakt med våra rasklubbar i olika avelsrelaterade frågor. Och håller i trådarna för våra utbildningar och konferenser.

Vilken är er viktigaste uppgift?

Jag tänker att vår viktigaste uppgift är att, utan egna uppfödarintressen, på ett opartiskt sätt ha ett “helikopterperspektiv”. Att hjälpa våra rasklubbar att planera för ett långsiktigt hållbart avelsarbete. Målet är att alla hundar av alla raser ska födas till ett långt och friskt liv!

Vilken fråga är mest aktuell just nu?

Det finns många aktuella arbetsområden. Hundars sundhet är alltid en central fråga och ett specifikt fokus ligger just nu på andningen hos fransk bulldogg, engelsk bulldogg och mops, där vi håller på att införa ett nytt test som är utvecklat vid universitet i Cambridge.

Vad önskar du kunna förändra som avelskonsulent?

Jag tycker att många av våra rasklubbar och uppfödare gör ett fantastiskt jobb när det gäller att ta fram hållbara avelsstrategier och arbeta för uppfödning av sunda och friska rashundar. Min förhoppning är att vi rör oss i en riktning där vi fokuserar allt mindre på exteriöra detaljer hos de enskilda avelsdjuren och allt mer på hundrasernas långsiktiga utveckling – med fokus på fysisk och mental hälsa!

Aktuellt