Experten: Därför måste hundar avreagera sig

Experten: Därför måste hundar avreagera sig

Termodynamik låter kanske komplicerat men är läran om något logiskt. Det handlar om energiers rörelse, strävan efter jämvikt och förmåga att förvandla sig. Att teorierna är applicerbara på så väl jetmotorer, kärnkraftverk och hundar är coolt.

Termodynamiken summeras av några grundsatser. Utan att bli alltför vetenskapliga nosar vi på ett par huvudsatser. Den första innebär att energi inte kan skapas eller förgöras, utan omformas från en form till en annan, från rörelse till värme exempelvis. Den andra innebär att energi i slutna system, ett djur eller en tryckkokare, inte kan minska, bara sträva efter jämvikt.

Psykodynamik

Ernst Brück, fysiker och psykolog myntade begreppet psykodynamik. Han menade att även psykologiska processer kan förklaras med termodynamik. Sigmund Freud höll med och hävdade att termodynamik belyser hur psykisk energi utan lämpligt utlopp hittar andra vägar som kan bli ohälsosamma; neurotiska, antisociala eller psykotiska utlopp. Eftersom energi inte förintas omvandlas den till en annan form. En annan forskare, Helen Dunbar, bidrog med ett emotionellt perspektiv och fastställde att känslor; lust, rädsla, stress och ilska ökar blodflödet vilket ger värmeutveckling i kroppen.

Som en tryckkokare utan pysventil

Vetenskapen nämnd förklarar varför en hund som stressas ofta, utan möjlighet till utlopp, kan liknas med en tryckkokare utan pysventil vars temperatur höjs. Ett överbelastat system utan utlopp blir problematiskt som Freud sa, explosivt om du ser till tryckkokaren, reaktivt om du ser till en hund. En hund som tränas med bestraffning stressas, om stressen inte får utlopp omvandlas den vanligtvis till rädsla eller aggression. Andra forskare har visat att flöde bevarar balansen i system. Som en hund som triggas att exempelvis jaga, valla, fäkta eller fly. Handlingsspecifik energi alstras, får inte hunden utagera har vi samma dilemma som vid bestraffning. Obalansen kan yttras tydligt eller tyst, energin behöver ta vägen någonstans om hunden ska bevara sin psykiska balans.

Ohälsosamt kaos

Vad effekten blir beror på hund, miljö och möjlighet till utlopp. Vissa hundar vänder sig inåt, blir asociala, fobiska, slickar på sina tassar, gäspar tvångsmässigt, får en låst kroppshållning etcetera. Inlärd hjälplöshet efter träning baserad på överexponering är extremfallet av ett låst system där utlopp och avreaktion har hindrats, inom råder ett ohållbart och ohälsosamt kaos. Andra hundar exploderar som en tryckkokare, skäller, bits, gör utfall. Egentligen sker samma sak, utloppet är bara olika.

Avreaktioner en lösning

Om utloppet istället omriktas kan en hund uppfattas som oförnuftig, men den vänder bara sin intention mot ett annat stimuli. Hunden som lämnats ensam trots sin separationsångest och på första promenaden därefter gör utfall mot ett barn. Eller hunden som inte når att bita den mötande hunden och istället vänder och biter matte i benet. Därför är avreaktioner en lösning på uppdämd ilska, frustration och rädsla. Och flöde är vägen till psykisk balans.

Rörelser naturliga för arten

Flöde, i en hund…? I ett vattenburet system kan vi lätt se syftet med flöde. Ponera stopp i köksvasken, systemet blir dysfunktionellt och med tiden går det sönder. Att slänga olösligt i soporna och hälla fettlösliga medel i avloppet ger ett bra flöde. I en hund handlar flöde ofta om rörelser, ursprungliga och naturliga för arten. Rörelser som är en del av vilda hundars vardag. Springa, hoppa, balansera, rusa efter, riva ner, bita, dra, gnaga, slicka, sträck på sig, samla sig. Om en hund får göra sådant, explosivt och i balans, bibehålls ett emotionellt flöde och behovet av avreaktioner minskar. Tyvärr kan en hundvardag i en mänsklig värld innebära stress. Därför är det bra att låta hundar avreagera efter stresspådrag och röra sig så att flöde främjas. Passivitet i alla ära, men ibland behöver en hund få pysa ut ånga för att inte explodera.


EXEMPEL PÅ AVREAKTIONER

  • Springa
  • Kampa och ruska
  • Hoppa
  • Skälla
  • Dra ner
  • Jaga efter
  • Samla ihop sig på liten yta och sedan hoppa
  • Gnaga

ORDFÖRKLARINGAR

Energi: En fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse.
Stress: Mental eller emotionell belastning som resultat av en påfrestande omständighet. Stress behöver inte vara men kan vara en överbelastning.
Inlärd hjälplöshet: Ett psykologiskt tillstånd som resultat av att ha förlorat kontrollen över vad som händer och sker. Inlärd hjälplöshet efter ett trauma kan generaliseras och individen tror att hen inte kan påverka någonting i livet.
Överexponering: Hunden utsätts för något den anser obehagligt på en hög nivå och så pass lång tid att hunden tvingas ge upp, resultatet blir ofta inlärd hjälplöshet.
Bestraffningsbaserad träning: Något obehagligt tillförs när hunden visar ett oönskat beteende.


Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images.
Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör.
www.carolinealupo.se

Aktuellt