Experten svarar: Behöver hundar ha sex?

Experten svarar: Behöver hundar ha sex?

Vanligtvis kräver modern hundhållning avhållsamhet av våra hundar. Frågan är om det riskerar deras välmående?

Behöver hundar ha sex? Kan hanar bli aggressiva av sexuell frustration? Är erfarna tikar mer raggningsbenägna än oskulderna? Här försöker vi reda ut hundars sexliv.

En blick på hundarnas urfader vargen ger oss om inte hela sanningen om våra hundar, men det kan ändå förklara en del av våra hundars seder och bruk. I en vargflock är det bara alfatiken och alfahanen som parar sig, det är alltså bara det paret som får valpar i den flocken. Resten av flocken, oftast deras valpar från tidigare år, kommer inte att para sig så länge de stannar kvar i flocken. För vissa av dem är det helt i sin ordning, de tar på sig andra uppgifter. För andra blir driften att reproducera sig för stark. Då ger de sig ut på egen hand för att hitta en partner att bilda en egen flock med.

Tänk dig nu en hundfamilj bestående av okastrerade tikar och hanar. Ett par av dem skulle kunna anse sig vara alfahane och -hona. De andra i familjen borde då naturligt inta andra roller i sammanhanget; ammor, hjälpredor, väktare, och vara nöjda med det. Men … en grupp okastrerade tikar och hanar i snarlik och ung ålder kan vara en bökig flockkompositon att leva med. Särskilt när tikarna löper, oftast ett par gånger om året och när den ena precis slutat kanske den andra börjar… Här har vi roten till ett dilemma. Vem som har rätt att para sig i den ovannämnda hundgruppen är ingen självklarhet. Gränserna har suddats ut, vilket kan skapa förvirring och stress, osämja och slagsmål som värst.

Kastrering – vad händer?

Om man inte har tänkt avla på sina hundar väljer många hundägare istället att kastrera några i flocken. Hanar som kastrerats strax innan könsmognad går inte in i utvecklingsfasen som sporrar driften att sprida sin säd på samma vis som okastrerade. Sexdriften minskar vid kastration men stängs inte av helt. En del rejält hormonella hanar med mycket testosteron kan trots kastration gå igång på tikar, para sig och även hänga som om parningen fullbordats. Fast några valpar blir det förstås inte.

Inget i vetenskapen tyder på att aggression och testosteron är sammankopplade, däremot ser vi att modet att utmana, konkurrera, ta för sig likväl som ork, kraft och sexdrift påverkas av testosteron. Och kombinationen att vilja para sig och kontakt med andra hanhundar som har samma önskemål, kan leda till att hanhundar blir mer konkurrensbenägna kring andra hanar. Men det är inte samma sak som att vara aggressiv.

Aggression är alltså inte sexuell frustration. Hanar som inte får para sig går inte runt med en ökad frustration och blir generellt aggressiva av den orsaken. Men två hundar som vill åt samma löptik kan bli arga i stundens hetta. Det är viktigt att förstå att ilska är en känsla som oftare bottnar i stress, smärta och negativa erfarenheter. Det är inte ett generellt förhållningssätt på grund av personlighet eller hormoner.

Lukten av löptik

Det finns heller ingenting som stödjer att hanar som har fått para sig blir mer ”hanhundsilskna” överlag. Men hundar som gått i avel har upplevt hur det känns att släcka driften. Upplevelsen verkar dock inte sporra till att de i största allmänhet går runt och bröstar upp sig och muckar mer än oskulder. MEN… hanhundar som fått para kommer med stor sannolikhet känna en starkare motivation att vilja para igen, om de känner lukten av löptik… men bara då. Doftintrycket krävs för att motivationen ska öka. Något annat vore energislukande. Men med löpdoft i luften kan de erfarna hanhundarna bli rastlösa, börja yla om nätterna, kissa oftare (lämna sitt visitkort) och dra mer i kopplet. Det vill hitta källan till doften. Får de inte möjlighet att finna vad de söker kan de bli märkbart förtvivlade, rent av deppiga.

Uppfödare med flera hanar och tikar i samma flock tar ofta det säkra före det osäkra. Under parningstider särar man på grabbarna. Det kan handla om en vecka med utomstående tik på besök för parning eller att flockens egna kärlekspar ges avskildhet. Ibland hålls hundarna åtskilda ett par extra dagar efteråt då dofterna dröjer sig kvar och påverkar. En del uppfödare ökar dosen motion och aktivering för de hundar som inte ska para sig, så att de får ett gediget utlopp åt annat håll.

Stressade hanar

Så behöver då hanhundar ha sex? Ja, blir svaret på frågan om du frågar en okastrerad hanhund med löptiks-doft i nosen … Om frustrationen växer sig stark och är återkommande är kastration ett vanligt val för att hanhunden inte ska må dåligt av stressen. Nej, är svaret om hunden lever mer avskilt, kanske på landet där löptik kan doftas någon gång ibland. Då är frustrationen övergående. Och som vanligt beror behovets styrka på hundindividen, alla hundar är så olika.

Inställsamma tikar

Hur är det då med tikar? Tikar som fått para sig verkar inte gå runt och ragga i större utsträckning än oparade tikar. Däremot kommer tikar, vid höglöp vilja hitta en partner, oavsett erfarenhet. Det har med hormontoppar att göra och är inget som i regel påverkar tikens inställning till det motsatta könet i allmänhet.

Under höglöpet kan dock tikar muttra vid åsynen av en annan donna i samma område. Hon kan också bli väldigt inställsam mot hanar och vända upp baken i alla givna lägen om den uppvaktande är värdig. Eller mot grannens ben, en soffkudde eller mot husets katt om snygga hundkarlar är utom räckhåll. Erfarna uppfödare tycker sig märka att tikarna fattar tycke och väljer sin partner. De flörtar och drar till sig den hon anser vara mest lämpad, om det finns möjlighet att välja.

Sällan är det upp till tiken i vårt samhälle, det är vanligtvis vi som väljer vilka hundar som det ska avlas på. Ibland tycker tiken inte om valet, då kan hon vägra låta den tänka hanen komma intill. En hane som inte vill para sig går inte att tvinga till det. Men en tik kan hållas fast. Det är dock ett brott. Tvångsparning, alltså att tvinga tiken till parning genom att hålla fast henne trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan, är förbjudet. Ofta beror ovilja hos tiken på att hon inte är i rätt skede i löpet, att hanen inte uppskattas eller att hon får ont vid parning. Samtliga orsaker ska respekteras.

Däremot kan en tik behöva stöd och hjälp vid en parning, om hon vill men hanen är för ivrig, för liten eller så kan hängningen som följer en fullbordad parning skapa oro. En hjälpande hand är inte samma sak som en tvångsparning.

Har då tikar ett sexuellt behov? Det beror som så ofta på. Ja, om de är i höglöp så kommer de med stor sannolikhet själva anse att de behöver få para sig. Speciellt om hanen faller dem i smaken och levnadsmiljön är bra för avkomman.

Rycker på axlarna

Men svaret kan också var nej. Tikar behöver troligtvis inte ha sex, och i ännu mindre utsträckning än hanar. Driften triggas när de är i höglöp, en kort period två gånger om året. Vanligtvis kan vi avleda och på så vis dämpa frustationen. Blir den ändå stark kan hormonlugnande preparat innehållande munkpeppar hjälpa. Skendräktighet är en följd av att ”gå tom”, för en del tikar är detta ett stort problem. Det finns både alternativ och veterinärmedicinsk hjälp. Men ibland är kastration den enda lösningen. En kastrerad tik kommer inte löpa och inte heller attrahera hanar. Sexdriften hos tikar verkar också variera. En del tikar märker knappt av sina löp, de slickar sig rena, rycker på axlarna åt hanarnas busvisslingar och struntar i allt vad valpar heter.

Juckande jyckar

Människor har sex för att reproducera sig och för njutningens skull, detsamma gäller schimpanser. Men hundar parar sig främst av reproduktiva skäl. Det är en väsentlig och stor skillnad. Däremot kan de jucka på allt från soffkuddar, ben eller nallebjörnar. Beteendet behöver inte ha något med sex att göra överhuvudtaget, oftare handlar det om för höga nivåer av testosteron och kortisol på grund av stress. Och det är inte samma sak som sexuell frustration i mänsklig bemärkelse.


NÅGRA MYTER

  • Alfahane har ingenting med ledarskap eller bestämmanderätt att göra. Det handlar enbart om reproduktionsrätt.
  • Hundars juckande på person och sak i tid och otid har ingenting med sex eller dominans och göra, snarare stress.

TIPS FÖR DET EGNA SAMLIVET

En del hundar kan bli nervösa när människor har sex. Det hela ter sig lite udda i deras ögon. Den fysiska närheten kan leda till konflikter (ur hundens perspektiv). Stäng dörren så är problemet löst.


Text: Caroline Alupo. Foto: Getty Images.
Caroline är etolog, hundpsykolog och hundinstruktör.
www.carolinealupo.se

 

Aktuellt