Ett av äldsta gravfynden av hund i Sverige

Ett av äldsta gravfynden av hund i Sverige

Under de pågående arkeologiska utgrävningarna i Ljungaviken i Sölvesborg har arkeologer påträffat en 8 400 år gammal hund, begravd med vad som tros vara gravgåvor. Detta mitt i det område där 51 stora huskonstruktioner från samma tid just har hittats.

”Detta är ett av de äldsta gravfynden av hund i landet” säger osteologen Ola Magnell på Arkeologerna. ”Hunden är välbevarad och det faktum den ligger begravd mitt i stenåldersbebyggelsen är unikt”.

Från jägarstenåldern

För 8 400 år sedan översvämmande det stigande havet en stor boplats från jägarstenåldern i Ljungaviken. Gyttjan som avsattes av havet har sedan dess skyddat markytan. Vid den på-gående arkeologiska undersökningen har mäktiga lager av sand och gyttja schaktats bort. En markyta från stenåldern kan därför nu ses för första gången på åtta årtusenden. På frilagda marken ligger stora mängder flinta, eldstäder och resterna av stora huskonstruktioner.

”Vi hoppas kunna lyfta upp hela hunden i preparat, alltså med jord och allt, och fortsätta undersökningarna på Blekinge museums föremålsmagasin.” säger projektledaren Carl Persson på Blekinge museum.

”Ett fynd som detta gör att man känner sig ännu närmare människorna som bodde här” fortsätter han. ”En begravd hund visar på något sätt hur lika varandra vi är över årtusendena – samma känslor av förlust och saknad.”

Källa: Blekinge Museum

Aktuellt