En osannolik vänskap

En osannolik vänskap

Fast man är helt olika, och kommer från helt olika världar, kan man vara de bästa av vänner. Gepardungen Ruuxa och ridgebackvalpen Raina har uppenbarligen inga problem med närheten.

Aktuellt